VENSTRE TAR KAMPEN FOR KULTURMINNENE

Ullensaker Venstre fremmet forslag, sammen med Arbeiderpartiet om bevaring av gamle Svea kafe. Dette er det siste bygget i den gamle stasjonsbyen, og derfor ekstra verdt å verne, sier Stein Vegar Leidal, leder i lokallaget.

Venstre vil ta vare på kulturminnene

Venstre vil ta vare på kulturminnene

Romerikes blad skriver:
“Ved å flytte det gamle pensjonatet noen meter mener Arbeiderpartiet og Venstre at det vanker en trippelgevinst i andre enden: Grunneieren blir kvitt det gamle bygget fra sin eiendom.

Han har søkt om å rive det gamle pensjonatet, som er det siste bygget igjen i området som var stasjonsbyen på Jessheim, eller gamlebyen som området omtales som fra gammelt av. Ved å ta kostnaden med å flytte bygget anslagsvis 30 til 40 meter nordover, så vil Ullensaker kommune ta vare på det gamle bygget fra 1905. Rådmannen skriver i saksgrunnlag at det ikke er aktuelt å gi rivningstillatelse i denne saken. Ved å flytte bygget nevnte antall meter, så mener Venstres Stein Vegar Leidal og Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher at et i dag dødt byrom under jernbanebrua vil være lettere å puste liv i.”

– Vi vet at det er ubesvarte spørsmål i denne saken, men her og nå handler det om å komme fram til noe som gjør at huset kan bevares. Vi trenger et vedtak som ikke er riving, og det kan vi enkelt gjøre ved å benytte oss av plan- og bygningsloven, sier Leidal, som sikter til at kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger igangsettingstillatelse for nytt tiltak på tomten.”

Les hele saken her: https://www.rb.no/jessheim/nyheter/politikk/rive-eller-flytte-na-vil-eyvind-og-stein-redde-det-historiske-bygget/s/5-43-727922

Dessverre, vi fikk ikke flertallet med oss denne gangen, men kampen for vern av viktige kulturminner fortsetter!

[table “2” not found /]

Les Ullensaker Venstres program for perioden 2015 – 2019 her.