Interimsstyret

Interimsstyrets medlemmer

Boye Bjerkholt, Akershus – leder
Finn-Erik Blakstad, Østfold – nestleder
Anders Wengen, Buskerud – nestleder

Tord Hustveit, Akershus
Wenche Steen, Akershus
Joakim Karlsen, Østfold
Oddvar Meyer, Østfold
Tove Hofstad, Buskerud
Julie Vaage, Buskerud
Marcus Holst Pedersen, Unge Venstre

Interimsstyrets mandat

På årsmøtet i 2018 ble det satt ned et interimsstyre med representanter fra de tre fylkene. Dette interimsstyret har som hovedoppgave å planlegge overgangen til det nye fylkeslaget og den valgkampen fylkene i fellesskap må starte arbeidet med, samt bidra til å støtte lokallagene i forberedelser til kommunevalget i 2019.

Det foreslås at interimsstyret består av 2 representanter fra fylkesstyrene (leder og nestleder), i tillegg til en representasjon av sideorganisasjoner. For å sikre nødvendig dialog med lokallagene i denne prosessen foreslås det å velge 3 direktevalgte fra fylkeslagene (en fra hvert fylke).

Leder og nestleder av interimsstyret ble valgt av det felles årsmøte i Viken i mars 2018, og velges blant representantene fra fylkesstyrene.

Interimsstyrets ansvarsområder:

  • igangsette en felles nominasjonsprosess frem mot fylkestingsvalget i 2019
  • igangsette arbeidet i en felles valgkomité for nytt fylkesstyre
  • igangsette utarbeidelse av vedtekter for nytt fylkeslag
  • arrangere felles fylkesårsmøte i 2019 med endelig vedtak om fusjonering
  • økonomi for det nye fylkeslaget i tidsrommet 1. januar i det året fylkene formelt er
    slått sammen, frem til et nytt styre er valgt
  • legge frem budsjettforslag til første årsmøte
  • søke partifinansiering på vegne av det nye fylkeslaget

Signert protokoll fra Viken Venstres årsmøte 2018.

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**