Flyktningfamilier med barn skal bosettes raskere

Foto: Barnehage.no

Regjeringen vil foreslå å endre regelverket for bosetting av flyktninger, for at flere barnefamilier skal bli raskere bosatt i en kommune. Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte nyheten sammen med Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande på TV2-nyhetene 30. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– Vi får nå en rausere integreringspolitikk, sier Grande.

– Ved å bosette disse barnefamiliene i kommunene kan de raskere komme i gang med livene sine i Norge, lære norsk og få utdanning og arbeid. Det er bra for både barna, familien og integreringen, fortsetter hun.

– Vi får nå en rausere integreringspolitikk, sier Trine Skei Grande.

Forslaget gjelder familier med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet etter første gangs fornyelse av tillatelsen. En del barnefamilier har oppholdt seg lenge i mottak fordi de ikke har vært i stand til å dokumentere identiteten sin med id-papirer som er godkjent av norske myndigheter. Det dreier seg om ca. 80 familier med rundt 170 barn. Noen av disse har bodd i mottak i flere år, og vært nødt til å flytte gang på gang.

– Dette har vært en viktig sak for Venstre og jeg er stolt over at vi nå får det til. Barn skal slippe å vokse opp på et asylmottak, sier Grande.

Regjeringen ønsker at de voksne i disse familiene skal få rett og plikt til introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap, på samme måte som andre flyktninger som blir bosatt, og vil fremme en lovproposisjon om dette for Stortinget samtidig med at Revidert nasjonalbudsjett legges frem.

Like muligheter for alle

Venstres integreringspolitiske talsperson, Tina S. M. Kornmo, er glad for at regjeringen nå vil gjøre veien inn til det norske samfunnet kortere for barnefamilier som har flyktet fra hjemlandet sitt.

– Å gi alle barn like muligheter til å lykkes i livet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape et bedre samfunn for framtida, sier Tina S. M. Kornmo.

– Å gi alle barn like muligheter til å lykkes i livet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape et bedre samfunn for framtida, sier Kornmo.

– Derfor er det viktig at vi raskest mulig setter i gang det store arbeidet det er å integrere barnefamilier, gjennom språkopplæring, tilknytning til et lokalmiljø og deltagelse i fellesskapene i barnehager og skoler, fortsetter hun.

Personer med begrensninger i tillatelsen i påvente av dokumentert identitet har lovlig opphold i Norge og rett til å arbeide. Tillatelsen kan fornyes årlig, hvis det ikke kommer nye opplysninger i saken som tilsier en annen vurdering. Den vil derfor i praksis kunne gi varig oppholdstillatelse.

Ved å bosette disse barnefamiliene i kommunene kan de raskere komme i gang med livene sine i Norge

Trine Skei Grande

Årsaken til at det først åpnes opp for bosetting etter at tillatelsen er fornyet én gang er at mange får sin identitet verifisert i løpet av det første året. Denne og øvrige begrensninger i tillatelsen, skal stimulere til at personer som får denne tillatelsen for første gang dokumenterer sin identitet. Ved bosetting blir kommunesektoren kompensert gjennom integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, for denne gruppen som for andre flyktninger.

Les mer på TV2.no: 170 barn skal ut av asylmottak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**