Kontaktinformasjon til styret i Moss og Rygge Venstre

Venstres styrerom, Foto: Venstre

Leder: Oddvar Meyer – 458 04 102

Nestleder: Leif Strømme – 962 39 575

Sekretær:

Kasserer: Marius Mathisen – 406 39 321

Styremedlemmer:
Gabriella Grossmann – 918 41 229

Brede Bøe – 926 36 976

Finn-Erik Blakstad – 928 38 674

Varamedlemmer:
1. Sindre Westerlund Mork – 916 95 642
2. Aleksander Hausmann995 14 796
3. John-Arild Bodding

Gruppeleder i bystyret, Moss:
Sindre Westerlund Mork – 916 95 642

Gruppeleder i kommunestyret, Rygge:
Finn-Erik Blakstad – 928 38 674