Velkomen til gruppemøte/medlemsmøte

Suldal Venstre inviterer til gruppemøte/medlemsmøte, hjå Dag Fisketjøn Suldalsvegen 1659, Suldalsosen. Tema er sakene til kommunestyremøte den 15.mai.

Alle Venstres møter er opne og me ønskjer interesserte hjarteleg velkomne!

Har du spørsmål, ta kontakt med gruppeleiar Nils Bjarne Vold tlf: 979 57 571