Fond og økonomi i Moss kommune

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Dagens styringsflertall i Moss synes ikke det er nødvendig å sette av penger til fremtidige investeringer. De synes det er best å bruke opp alle pengene i dag. Venstre er uenig i det.

En trodde nesten ikke sine egne ører i siste bystyre når representanter fra dagens flertallspartier alvorlig mente at det å sette av penger til framtidige utgifter er feil. Argumenter var at kommunen ikke skal gå med overskudd men bruke pengene vi har i dag.

Rådmannen varsler økonomisk underskudd i 2018 om kommunen fortsetter å bruke penger som vi gjør nå. Enda verre er det for 2019 for da har vi brukt opp fond vi skulle brukt når vi kommer dit, samtidig som vi allerede bruker mer enn vi burde. Likevel våger det samme styringsflertallet å påstå at de har trygg økonomisk styring. Det eneste «trygge» her er at Ap, SV, Rødt og MDG bevisst bruker mer penger enn kommunen får i inntekter.

Moss kommune er en lavinntekstkommune. Det betyr at vi får skattepenger fra andre kommuner fordi våre egne skatteinntekter er lave. I tillegg tar vi inn noe over 80 millioner kroner ekstra i eiendomsskatt som vi også bruker på tjenestene til innbyggerne. Hadde vi hatt god økonomi burde vi klart oss uten ekstraskatten og hatt penger å avsette til nødvendige investeringer i årene som kommer.

I budsjettet for 2018 brukte Ap, SV, Rødt og MDG opp en tredel av sparepengene til kommunen. Det som er ille er at denne tappingen vil, slik de har lagt opp utgiftene, tømme pengebingen de neste to-tre årene slik at regninga blir overlevert den nye kommunen og alle dens innbyggere. I tillegg har de samme partiene økt utgiftene ytterligere i år. Når det nye flertallet nå bruker mer penger enn kommunen får inn, uansett hvor gode formål de går til, er det ikke sikkert de kan opprettholde disse framover likevel. For utgiftene kommer og da må man kutte når pengene tar slutt.

Moss kommune øker også eiendomsskatten allerede neste år. Med ca 10 millioner kroner. Det gjøres fordi vi ikke hadde penger nok på bok da vi som eksempel skulle bygge nye Hoppern skole. Valget ble da å øke eiendomsskatten for å finansiere deler av utbyggingen. Man skulle tro at vi hadde lært av det eksempelet, og ikke igjen bruke opp pengebingen. Neida, med pengebruken til Ap, SV, Rødt og MDG havner vi fort i samme situasjon når vi om få år må bygge nye heldøgns omsorgstilbud, som eksempelvis eldresenter.