Venstres fiktive havneverden

Containere som illustrerer havn
Illustrasjon havn, Bergen Venstre

I følge gruppeleder i Høyre, Sissel Rundblad, slår Venstre inn «åpne dører» når Venstre går mot nasjonal havn i Moss. Hun mener at Venstre «må kreere en fiktiv verden» for at argumentene til Venstre skal være gyldige. La oss se litt nærmere på Venstres «fiktive verden».

Venstre mener at Moss vil få en nasjonal havn. Høyre mener at havna skal betjene nasjonalt viktige logistikkbedrifter. Venstre minner om at E6 ble bygd ut for å ta næringstrafikk. Høyre mener det er et villspor.

Venstre vil ikke ha havnespor fra jernbanen fordi det betyr nasjonal ambisjon om trafikkøkning. Høyre vil ha havnespor for å kunne ta «gods som reiser over 300 km». Betyr ikke det nasjonalt? Et havnespor vil verken gå til Våler eller innlandshavna for å si det slik. I tillegg vil et havnespor fjerne alt grøntareal mellom havna og Kleberget. Det vil også stjele areal der hvor Venstre ønsker å omgjøre det gamle jernbanesporet fra syd til offentlig turvei.

Venstre vil ikke utvide havnearealet ut i Værla. Høyre er enig fordi det er vanskelig å gjennomføre, vil koste mye og vil ta tid å bygge, og vil da heller ta grøntarealet mot Kleberget. Det grøntarealet kan man la være dersom man ikke skal lage et havnespor for å gjøre havna nasjonal.

Høyre mener å ofre grøntarealet er «en liten pris å betale» mens Venstre mener det er en for høy pris å betale. Uten ambisjonen om en nasjonal havn med godsspor, er det ikke nødvendig å betale noe i det hele tatt. Da kan man la grøntarealet være.

Da havna skulle oppdatere sin strategiske plan ble bystyret nektet av H og Ap å vedta den. I den er ambisjonen for havna «å bli et velfungerende logistikk-knutepunkt for import- og eksportrettede næringer.» Som Høyre påpeker; «nasjonalt viktige logistikkbedrifter».

Venstre vil flytte containertrafikk til andre havner i Oslofjorden hvor skip som skal til Moss uansett i stor grad anløper. Høyre nevner ikke denne trafikken men strategiplanen til havna sier det er «naturlig å spesialisere Moss havn ytterligere som containerhavn». Flere containere gir mer trafikk.

Den strategiske planen sier også at havna har kapasitet for økt trafikk i dag og at innlandshavna skal avlaste havna i Moss under utbyggingen av jernbanen. Venstre vil avlaste havna permanent når jernbanen står ferdig. Venstre vil ikke at havna i Moss skal utvides til en nasjonal havn.