Viktig skolestart

Foto: Privat (tillatelse innhentet)

Nå er sekken pakka for første gang, og i morgen tidlig går jeg hånd i hånd med min den lille store nye førsteklassingen ned til første skoledag. Jeg grugleder meg. I disse dagene har mer enn 60.000 barn i Norge sin aller første skoledag. Venstres ønske er at alle barn får den trygge og gode skolestarten som de fortjener.

Når vi sender våre 6-åringer inn i et klasserom for første gang begynner hun og han på den viktigste delen av livet sitt. Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet mer enn det som oppleves på skolen.

Det er grunnen til at Venstre og regjeringen satser kraftig på videreutdanning av lærere, og på flere lærere i skolen. Det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og fremtid. Barn som ikke trives lærer ikke, og de som går glipp av læring tidlig, har vanskeligere for å ta det igjen senere.

En av de største utfordringene den norske skolen står overfor, er at vi trenger enda flere kvalifiserte lærere. Derfor er det gledelig at det denne høsten var rekordmange søkere til lærerutdanningene. Sammen har vi en jobb å gjøre for at læreryrket skal bli attraktivt for enda flere. I tillegg trenger vi å styrke skolene med en enda bedre skolehelsetjeneste, og vi må finne bedre løsninger for å gi læreren mer tid til hver enkelt elev.

I Harstad vet vi at vi bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på skolen. Langt på vei er det en god prioritering. Det er med både stolthet og ydmykhet at vi i høst feirer Harstad skoles hundreårsjubileum med ny skole, og det er samtidig vedtatt å planlegge for nytt byggetrinn på Bergseng skole. Endelig nærmer vi oss en situasjon hvor alle skolene har balløkker. Tidlig innsats har stått i fokus også hos oss lokalpolitikere. Med vårens vedtak om satsning på skolebibliotekene vil disse kunne utvikle seg til hjertene i våre skoler.

Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. For Venstre er det likevel helt utenkelig å ha et mål som er noe lavere enn det. Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår.

Når første skoledag er omme gjenstår 189 dager i første klasse. Førsteklassingen er allerede snart andreklassing.

 

 

Maria Serafia Fjellstad

Varaordfører og kommunestyrerepresentant for Venstre i Harstad