Vestfold og Telemark Venstre avholder nominasjonsmøte 23. september

Bildet er tatt på et tidligere nominasjonsmøte i Vestfold Venstre., Foto: Carl Otto Kielland

Nominasjonsmøtet for fylkeslagene Vestfold Venstre og Telemark Venstre avholdes søndag 23. september 2018 på Gaustablikk Høyfjellshotell ved Gaustatoppen i Telemark.

Da dette er første felles nominasjonsmøte, har man valgt å kombinere nominasjonsmøtet med LPN (Lokalpolitisk Nettverk-samling) på lørdagen 22. og deler av søndagen 23. september for å bli kjent og til inspirasjon. Nominasjonsmøtet skal vedta Venstres liste til fylkestingsvalget 2019 for Vestfold og Telemark fylke. Møtet starter kl. 12.

Helgen 21. – 23. september blir tre dager fylt med politikk og sosialt samvær. Årsaken til at LPN-samlingen også er lagt til samme helg som nominasjonsmøtet, er at en har som mål at medlemmene i Vestfold og Telemark skal bli bedre kjent, at det knyttes gode relasjoner mellom fylkene før gjennomføringen av felles nominasjonsmøte og før sammenslåingen av fylkeslagene. Fredagen 21. september er satt av til en kvinnesamling kalt “Kvinner til topps”. Denne er av en mer uformell karakter.

Innstillingen fra nominasjonskomitéen vil bli offentliggjort med det første.