Bystyret: Behov for økt bruk av bærekraftig mat i kommunen?

Annamaria Gutierrez talte til bystyret om bærekraftig kosthold., Foto: Per A. Thorbjørnsen

Bærekraftig kosthold er ikke en radikal tanke, det er bare en gammeldags tanke om at vi bør bli minnet om å spise alt, ikke bare indrefileten.

I kveldens bystyremøte ble interpellasjonen fra Heide H. Leite (SV) om økt bruk av vegetarisk mat i kommunen behandlet. Venstre er svært opptatt av bærekraftighet i matforbruket, og var derfor positive til dette initiativet fra SV. Annamaria Gutierrez (V) førte saken for Venstre, og minnet bystyret om at bærekraftig kosthold består av mer enn bare vegetarisk mat.

Hele hennes innlegg kan leses i sin helhet her:

Ordfører,

Jeg ønsker å takke representanten for en flott interpellasjon. Venstre er i utgangspunktet positiv til å få mer grønt i kostholdet og Venstre har vært med på en lignende forslag i Bergen.

Så Venstre liker å se det helhetlige bildet og vi sier ja, takk: begge deler. For jo: Før dagens møte fikk vi servert gode grønnsaksbaserte matretter som var slett ikke kjedelige. Men jeg ber også alle representantene om å lese Stavanger byggdrift sitt oppslag som hang på veggene i dag om underernæring blant eldre på sykehjemmene knyttet til at de får i seg altfor lite proteiner.

Men så skal det sies at vi i Venstre ser seg ikke blindt på et aspekt når det gjelder miljø, men også tenke heller «bærekraft» i ordets beste betydning. Vi må se helheten, særlig etter senere tids oppslag der det blitt vist hvordan avlivet verpehøns kastes bort og ikke blir lenger ansett som egnet mat til mennesker.

Bærekraftig kosthold er ikke et radikal tanke, det er gjerne bare en gammeldags tanke som vi bør bli minnet på å spise alt, ikke bare indrefileten.

Bærekraftig kosthold, tanken om at rettferdig fordeling, geografisk og over tid, må ligge til grunn er ikke noe nytt. Allerede i 2010 har daværende Gastronomisk Institutt i Stavanger vært med på et prosjekt for å lage mat og oppskrifter som fremmer et bærekraftig kosthold.

Og jo: Jeg nevner ikke bare vegetarisk kosthold, men bruker ordet bærekraft. Begrepet bærekraftig utvikling omhandler økologiske, økonomiske og sosiale forhold globalt og mellom generasjoner. Med bakgrunn i denne forståelsen har norske ernæringsfysiologer utarbeidet 10 råd for et bærekraftig kosthold. Ja, vegetarisk mat er med blant de ti rådene, men vi bør heller ikke glemme de neste ni.

10 råd for et bærekraftig kosthold

  1. Spis lavt i næringskjeden
  2. Velg økologisk produsert mat
  3. Velg lokal mat
  4. Spis etter sesong
  5. Drikk springvann
  6. Velg fisk fra bærekraftige bestander
  7. Velg rettferdig produserte varer
  8. Ikke spis mer enn du trenger
  9. Kast så lite mat som mulig
  10. Begrens energiforbruket ved handling, tillaging og lagring av mat

Takk.