Fylkestingsvalget 2019 – Presentasjon av nominasjonskomiteens innstilling

Foto: Venstre

Kandidatpresentasjon

Nominasjonskomitéen har avlagt sin innstilling på kandidater til fylkestingsvalget 2019 for Vestfold og Telemark Venstre. Lista inneholder 61 navn. Nominasjonsmøtet finner sted 23. september kl 12.00 på Gaustablikk høyfjellshotell.

Nominasjonskomitéen har bestått av:

  • Aina Dahl (leder), Vestfold
  • Signy Gjærum (nestleder), Telemark
  • Elin Berg Schmidt, Vestfold
  • Eli Taugbøl, Telemark
  • Terry Gabo, Vestfold
  • Per Solli, Telemark
  • Dag Nordbotten Kristoffersen, Vestfold
  • Ingrid Aamlid, Unge Venstre (Telemark)

Her er de 10 fremste kandidatene:

Kåre Pettersen

1. kandidat – Kåre Pettersen

Kåre Pettersen (1955) er bosatt i Tønsberg, Liaveien – 3173 Vear.

Han er utdannet Bachelor business administration (BI) og er fylkesvaraordfører i Vestfold fylkeskommune.
Før valget 2015: daglig leder bedriftsrådgivning IT/prosess, økonomisjef Kaldnes AS, salg/-markedsdirektør internasjonalt salg IT Lindhard AS – daglig leder MultiPlus Solutions (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Kina)

Politiske valgte verv i kommune- og fylkespolitikk:
Stokke kommune 1995-2016: Gruppeleder. Medlem av Stokke kommunestyre. Medlem av formannskap i tre perioder. Leder av planutvalget i to perioder. Medlem av planutvalg i en periode. Medlem av utvalg for skole og barnehage.

Vestfold fylkeskommune 2007-2019: Gruppeleder. Medlem av Vestfold fylkesting. Medlem av fylkesutvalget i 3 perioder. Medlem av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i to perioder. En periode som leder. Nestleder av utvalget for klima, energi og næring. Fylkesvaraordfører fra 2015.
Leder av internasjonalt arbeid i fylkeskommunen. Nestleder av Transport Group i North Sea Commission siden 2012. Leder av styringsgruppen for Biogass Oslofjord. Tidligere nestleder i Østlandssamarbeidet transportkomité. Medlem av internasjonalt utvalg i Østlandssamarbeidet. Vestfolds representant i CPMR (EUs kystregioner). Leder av representantskapet i Vestfoldmuseene IKS pluss en rekke andre verv i perioden 2007-2019. Medlem av fellesnemnd og temakomite politisk organisering i arbeidet med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Verv i Venstre (partiorganisasjonen):
Har hatt vervene lokallagsleder og styremedlem i Stokke Venstre i perioden 1992-2016.
Har hatt vervene fylkesleder og styremedlem i Vestfold Venstre i perioden 1995-2019. Med i Landsstyret. Var førstekandidat til stortingsvalget i Vestfold i 2009. Valgkampleder til stortingsvalg og fylkestingsvalg i hhv 2005 og 2001 samt en rekke ulike andre verv.

De to eller tre viktigste politiske hovedsakene:
Kommunepolitikk: Arbeidet med klima og miljøplan i Stokke – og gjennomslag for innkjøp av elbiler og ladepunkter allerede i 2009.

Fylkespolitikk: Økte midler i flere år til kollektivtrafikk – og innfasing av minimum 70 % kortreist biogass i kollektivtrafikken.
Satsing på bygging av G/S-veier; Vestfold på topp i Norge ut fra %-vis tilgjengelige investeringsmidler.
Gjennomslag for bygging av Norges første plusshusskole etter Breeam Nor Outstanding i Horten.
Sammen med Karin Virik, Sandefjord, kjempet gjennom nasjonalt rensing av sjøbunn i indre deler av Sandefjordsfjorden.

Trine Jørgensen Dahll

*2. og 4. kandidat – Trine Jørgensen Dahll (*delt innstilling)

Trine Jørgensen Dahll (1960) bor i Kragerø, er gift og har tre voksne barn.

Hun er utdannet revisor fra HiT i Bø og gått på Forfatterlinja samme sted. Hun har jobbet som revisor og leder i 18 år, – gitt ut dikt «Tilbake Her» og «I Hukommelsen, Liten By i Norge» og er nå leder og eier av privat barnehage med 12 ansatte.

Trine har vært medlem av Kragerø kommunestyre i 3 perioder, formannskapet 1 periode, 2 perioder leder av Bygningsrådet og 1 periode medlem av Utvalget for bygg og miljø. Hun har vært styremedlem i Kragerø Venstre i åtte år.

Tre viktige hovedsaker for Trine;

Kultur og Estetikk – Opptatt av bygningers vern i historisk perspektiv i byene; plassering av nybygg målt mot eksisterende bebyggelse/skala. Sprengning i skjærgården – Spørsmål som kan overføres til fjellet og bygdene; Hvordan vil vi egentlig ha det rundt oss? Perspektiv – Livskvalitet. Tidløshet – “Vi lever nå, men skal være daue så uendelig lenge”.

Miljø – Havet- Lufta – Undervurdert gjennom moderne tid – Selve forutsetningen for alt. – Fisken – Torskeyngelen – Hummeren – Plasten. Deponi i Brevik. Jobbe på lag med framtida.

Næringsutvikling generelt – i tillegg spørsmål omkring tjenester i privat eller offentlig eie – som hun synes ofte får en unyansert framstilling.

Torgeir Fossli

*4. og 2. kandidat – Torgeir Fossli (*delt innstilling)

Torgeir Fossli (1961) er bosatt i Notodden, opprinnelig fra Arendal

Utdannet pianist fra Musikkhøyskolen i Berlin, jobber som Kulturskolerektor.

Fylkesleder i Telemark Venstre (siden 2010), landsstyremedlem (siden 2009), leder av Notodden Venstre siden (2000), kommunestyre- og -formannskapsmedlem (siden 1999), gruppeleder, periodevis vært felles gruppeleder for posisjonspartiene, utvalgsleder og nestleder i div hovedutvalg etc i Notodden kommunestyre i tillegg til div styre- og lederverv i kultur og organisasjonsarbeid. 1. kandidat til stortinget i 2013.

Torgeir mener vi må sikre våre barn og kommende generasjoner en fremtid ved miljøvennlig og bærekraftig forvaltning av ressursene.

«Alt handler egentlig om kunnskap! Og om kvalitet! Det er kunnskap, forskning og nyskaping som vil løse våre klima og miljøutfordringer. Derfor må vi satse på skolen! Kvalitet i grunnskolen, kvalitet i videregående opplæring, kvalitet i høyere utdanning, er vår viktigste sak. Mer forskning og mer kompetanse er avgjørende for våre bedrifter og for vår fremtidige velferd.»

 

Karin Virik

3. kandidat – Karin Virik

Karin Virik (1949) er bosatt i Grønnåsveien 32 – 3214 Sandefjord og har 2 barn og 3 barnebarn.

Hun er Cand.mag – med fagene statsvitenskap mellomfag – offentlig rett grunnfag og massekommunikasjon grunnfag.
Karin etablerte VIRIK AS i 1990 og arbeider der som daglig leder – bedriftsrådgiver. Arbeidsområde: Organisasjons- og lederutvikling.

Politiske valgte verv i kommune- og fylkespolitikk:
Sandefjord kommune: 1980-84 Medlem av Sandefjord Bystyre. Varamedlem til formannskap og medlem av Skolestyret.
Sandefjord kommune 2011 – 2015 Medlem av Sandefjord Kommunestyre – gruppeleder
Sandefjord Kommune 2015 – Medlem av Kommunestyret – gruppeleder – medlem av formannskapet – medlem av Hovedutvalget for Næring- og eiendom – medlem av Boligkomiteen. Medlem av Fellesnemnda fra februar 2015 – 1.1.2017. Medlem av temakomiteen – reglement for folkevalgte.

Verv i Venstre (partiorganisasjonen):
Politisk nestleder i Sandefjord Venstre – 2010 – 2015
Styremedlem Sandefjord Venstre 2015 –
Styremedlem Vestfold Venstre i 2 perioder – sist sekretær Vestfold Venstre 2012

De to eller tre viktigste politiske hovedsakene:
Næringspolitikk: Hun er selv gründer, og brenner spesielt for gode rammebetingelser for gründere og sosiale entreprenører. Opptatt av nye grønne næringer og har vært svært aktiv i forbindelse med ny strategisk næringsplan for nye Sandefjord.
Klima- og miljøpolitikk. Har hatt mange interpellasjoner og fremmet mange saker innen klima og miljø i Sandefjord. I samarbeid med Kåre Pettersen fikk Venstre på plass midler i RNB til rensing av Sandefjordsfjorden bla.
Skolepolitikk: Kjemper for at lærerne skal gis større tillit og har ofte markert Sandefjord Venstre som kritisk til Høyresidens rigide målstyring i kommunen.

Generelt er Karin kjent for sitt brennende politiske engasjement og gjennomføringskraft. Hun lykkes ofte med å sette Venstre på det politiske kartet i Sandefjord. Det har gitt uttelling i mediene, og bidratt til økt oppslutning for partiet i hjemkommunen.
Hobbier/Personlige interesser:
Friluftsmenneske – glad i naturen – glad i hagearbeid – liker godt å være på hytta i Rondane. Er både mormor og farmor og prioriterer å være sammen med familien så ofte som mulig.

Carl Otto Kielland

5. kandidat Carl Otto Kielland

Carl Otto Kielland (1961) er bosatt i Åsgårdstrand- Horten, er samboer, og har tre voksne sønner.

Han er utdannet økonom fra Norges Markedshøyskole, har salg og markedsførings erfaring fra næringslivet som produkt- og markedssjef, daglig leder og selvstendig konsulent og han driver eget Kunstverksted.

Politiske verv/politisk erfaring/organisasjonserfaring:
Styremedlem/opplæringsansvarlig Vestfold Venstre 2018- 2019. Valgkampleder Vestfold Venstre 2016-2017. Organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre 2016-2018.
Styremedlem og leder Horten Venstre 2012-2016,varamedlem hovedutvalget for bygg, regulering og næring Horten kommune, medlem arbeidsutvalget Knutepunkt Horten Vest 2012-2017, styremedlem Horten Havnevesen 2013, styremedlem kommunalt foretak Kunstnerbyen Åsgårdstrand 2003-2005.
Styremedlem og leder Åsgårdstrand Velforening 2002-2007, leder Åsgårdstrand Velforenings vegkomite 2007-2017, styremedlem Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene 2001-2005.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg:
Partitilhørighet er for meg et valg av verdier. Enkeltindividets rett til å føle mestring og finne egen vei til det gode livet er vesentlig. Et samfunn der vi tar ansvar for hverandre, utjevner forskjeller, ikke er egoistiske og bevarer naturens kompliserte kretsløp til den oppvoksende generasjonen ,dette er verdier som har stor betydning for meg.

Hva er din viktigste politiske sak til nå?
Å få til en miljøvennlig og fremtidsrettet jernbane mellom Nykirke og Barkåker med trafikknutepunkt på Skoppum. Med dette får vi en sjelden mulighet til å bygge landets første reelle nullutslippsbydel i Vestfold og på den måten sette Vestfold på kartet internasjonalt som miljøfylke.

Hva er viktig saker fremover?
Skal vi greie å tøyle klimautfordringene må vi tenke grønn økonomi og gjøre det lønnsomt å leve miljøvennlig. Dette omfatter bla. fremtidsrettet miljø- og arealplanlegging og en videreføring av ny jernbanen gjennom Vestfold og Telemark frem til Sørlandsbanen.
Viktig er det å forsterke Venstre som miljø- og kulturparti. Dette omfatter bla. å verne om Oslofjorden, ta vare på våre kulturminner, få flere attraksjoner på Unescos verdensarv liste og utvikle nye kulturnæringer.

Kultur er limet i et levende samfunn!

Line Markussen

6. kandidat – Line Markussen

Line Markussen (1972), bor i Langesund, Bamble kommune.

Hun er utdannet Cand. Polit. /statsviter. Arbeider som universitetslektor, Handelshøyskolen, OsloMet – Storbyuniversitetet.

Politisk valgte verv i kommune- og fylkespolitikk:
Venstres representant i Teknisk Utvalg (sitter i posisjonen sammen med Ap, Rødt og Sp), og vara i Styret for Langøya og kystkultur.

Verv i Venstre: Nestleder i Bamble Venstre.
De to eller tre viktigste politiske hovedsakene:
* Sosial innovasjon/sosialt entreprenørskap, samtidig som opprettholdelse av viktige egenskaper ved den nordiske velferdsmodellen.
Case-eksempel: Tatt initiativ til samskaping og samproduksjon: Unge menn i randsone for varig sosial eksklusjon hvor idéen er aktiveringsplattform, levende lokaler og fremme sosial kapital i nærmiljøet, samt styrke Bamble kommune som innovatør inn mot velferdsfeltet.
* Sosial bærekraft, forstått som sunn balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i en tid hvor det kan være tendens til å vektlegge «kun» økonomiske hensyn på bekostning av naturressursmessige – og sivilisatoriske hensyn.
Case-eksempel: 1) Norges situasjon mht. omfanget av farlig uorganisk avfall 2) Bevaring av grønn, sammenhengende infrastruktur / kystskogvern og kulturarv-hensyn i Langesund.

Tone Lind Jørgensen

7. kandidat – Tone Lind Jørgensen

Tone Lind Jørgensen (1954) er bosatt i Færder kommune. Hun forlot Nøtterøy som 19 åring for studier og arbeid, men flyttet “hjem” i 2014. Tone har en datter, Victoria 32, og er særboer med norsk/amerikanske Eivind Harum, New York.

Tone er utdannet Master of Art fra University of California, Los Angeles, Cand. Mag. fra Universitetet i Bergen med bl.a historie, teaterskole fra London, samfunnfagslinje på Borgheim Gymnas. Hun har bred arbeidserfaring fra kulturelt og sosialt entreprenørskap, journalistikk og kommunikasjonsrådgiving. De siste årene har hun drevet firma som tilbyr høyskolesemester i New York og Taiba, Brasil.

Politikk og samfunnsutvikling har alltid engasjert, men utløsende var kampen for verneverdige Nøtterø hageby og fastlandsforbindelsen. “Kommunen trenger en klokere politikk for attraktiv stedsutvikling basert på kultur, natur og jordvern, og vi må få en målrettet boligpolitikk for å snu utviklingen preget av aldrende befolkning, synkende skatteinntekter og økende barnefattigdom”.
Opplevelsene som gründer ønsker Tone å ta med inn i næringslivs politikken, og hun ser store muligheter for kulturelt- og sosialt entreprenørskap i distriktene. Hun er også opptatt av skolepolitikk og barns oppvekstvilkår.

Tone er styremedlem i Færder Venstre, varamedlem til kommunestyret i Færder, styremedlem i Teie Vel. Eier av leilighetshus på Loppa øy i Vest-Finnmark. Styremedlem på turistdestinasjoner, Hafjell og Brasil og har erfaring fra konfliktmegling ved Oslo Konfliktråd.

Lars Solbakken

8. kandidat – Lars Solbakken

Lars Solbakken (1949), er bosatt i Vestre Einaren i Skien, er gift og har 2 barn.
Lars er Høyskolekandidat i økonomi/administrasjon fra Høyskolen i Telemark og er nå daglig leder/eier i eget konsulentselskap innenfor området bedriftsutvikling i tillegg til diverse styreverv.

Tidligere har han vært produktsekretær og produktsjef i Gimsøy Kloster AS, markedssjef i ASKO Storhusholdning AS, regiondirektør/medlem av konsernledelsen i Norsk Gjenvinning ASA, stifter/hovedaksjonær og daglig leder i Allianse Bedriftsutvikling AS, Allianse Gjenvinning AS og Allianse Renovasjon AS.

Lars er i inneværende periode medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv i Telemark fylkeskommune og 1.vara til fylkestinget. I forrige periode medlem av ADLU, hovedutvalg for administrasjon og likestilling, i Skien kommune. Han er tidligere leder av Skien Venstre i 4 år og styremedlem i Telemark Venstre. Møter nå i styret i Telemark Venstre som representant fra fylkestingsgruppa.

Viktigste «saker»:
En næringspolitikk som bidrar til verdiskaping, flere arbeidsplasser og gode miljømessige løsninger. En kulturpolitikk som styrker frivilligheten, bidrar til berikende kulturelle opplevelser og som bidrar til økt aktivitet innenfor idrett og friluftsliv.

Anniken S. Lunde

9. kandidat – Anniken Stokke Lunde

Anniken S. Lunde (1998) bor i Larvik, er aktiv i Unge Venstre. Hun utdanner seg til å bli helsefagarbeider, og er for tiden lærling i Larvik kommune.

Anniken er styremedlem i Larvik Venstre og har tidligere vært fylkesleder i Vestfold Unge Venstre fra desember 2015-2017. Hun satt også som representant for UV i fylkesstyret til Vestfold Venstre i denne perioden.
Hennes hjertesaker i politikken er først og fremst helsepolitikk & skole og utdanningspolitikk.

 

 

 

 

 

Geir Mjøen

10. kandidat – Geir Mjøen

Geir Mjøen (1968) bor på Heistad i Porsgrunn kommune, er gift og har to voksne barn.
Han er ansatt i Kartverket og innehar stillingen som Fylkeskartsjef i Vestfold og Telemark. Utdanningsbakgrunnen hans er en master i offentlig administrasjon og ledelse (MPA) fra Handelshøjskolen i København (CBS) i tillegg til militær utdannelse fra blant annet Sjøkrigsskolen i Bergen.

Geir er styremedlem i Porsgrunn Venstre og har organisasjonserfaring fra ulike organisasjoner. Han sitter i lokalstyret i fagforeningen Econa Telemark og har vært leder av; Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, FAU på Brattås barneskole, FAU på Heistad ungdomsskole, samt styremedlem i Nedre Telemark Forsvarsforening.

Han er særlig opptatt av at offentlig sektor må sette borgerne i sentrum og alltid ha som mål å levere innbyggerne de beste tjenestene. Samtidig er han opptatt av å holde kostnadene til offentlig sektor nede og mener det derfor er viktig å styrke IT- og digitaliseringskompetansen i offentlig sektor, slik at ny teknologi blir brukt til å forenkle kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne/næringslivet og til å forbedre og effektivisere den offentlige tjeneste produksjonen.

Ellers er Geir en flittig bruker av skjærgården mellom Porsgrunn og Helgeroa og er veldig opptatt av at vi forvalter kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte, slik at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet til gode livsvilkår i disse områdene. Han er derfor mot deponering av farlig uorganisk avfall i Brevik og andre steder hvor vi ikke med sikkerhet vet langtidsvirkningene av slike deponier. Løsningen er ikke å grave ned denne typen av fall, men isteden gjenbruke ressurser og la avfall fra en produksjonsprosess inngå som råstoff i nye lønnsomme verdikjeder.