Opera-og kulturhus og museum i Kristiansund

Pål Farstad og Ragnhild Helseth, «Foto:KrsundVenstre»

Avgjørende at funksjon og innhold ivaretas i planene for Opera- og kulturhus og museum.

I forslaget til Statsbudsjettet for 2019 blir det gitt tilsagn om 150 millioner kr til Opera-og kulturhus og museum i Kristiansund. For 2019 foreslås bevilget 5 millioner kr for å nedskalere prosjektet eller finne flere finansieringskilder. -Staten vil først ta stilling til endelig søknad når den statlige medvirkningen ikke overstiger 150 millioner kroner, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Det er Venstre som gjennom sitt arbeid for å skaffe midler til det regionale prosjektet med kulturhusløsning som nå kan vise til gjennomslag i regjeringen ved sin egen kulturminister Trine Skei Grande.

Det har over mange år vært gjort en stor innsats fra både lokalt, i fylkestingsgruppa og inn mot stortingsgruppa og Kulturdepartementet. Avgjørende var innsatsen fra Pål Farstad da han satt på Stortinget i forrige periode. Venstre fullfinansierte investeringene for Opera- og kulturhus og museum i sitt alternative statsbudsjett for 2017, men fikk da ikke støtte fra noen av de andre partiene.

Vi er nå svært fornøyd med gjennomslag i denne perioden hvor Venstre, sammen med Høyre og FrP nå legger frem et forslag fra regjeringen til statsbudsjett 2019 som gir tilsagn for finansiering, og 5 mill kr til å bearbeide prosjektet innenfor en kostnadsramme som for statens bidrag utgjør 150 mill kr.

Varaordfører i Kristiansund Ragnhild Helseth er svært glad for at det nå kommer penger som muliggjør en løsning. -Det helt avgjørende et at funksjon og innhold ivaretas slik som planene har vært lagt for Opera-og kulturhus og museum når vi nå skal fremskaffe et prosjekt som oppfyller premissene som regjeringen setter, sier Helseth.