Byggestopp på Jeløy

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Mange reagerer på stadig flere byggeprosjekter på Jeløy med tanke på den store biltrafikken. Det ble laget en trafikkanalyse da det ble regulert for større boområder som Glassverket og Rosnes, som har blitt «konsultert» og vurdert gjennom ulike utbyggingsprosjekter.

I tillegg til de nevnte prosjekter har det blitt laget et par til på Refsnes og rundt Hoppern. Ikke store i seg selv, men til sammen får det et visst omfang som får betydning for trafikken i Helgerødgata og over kanalen.

Nå er det varslet ønske om å bygge ved Fiske (tomta ved gamle Fretex) og ved Jeløy kirke. Det er en viss størrelse på disse tomtene og utbyggerne har forventning om å få lov til å bygge høyt og stort her også.

SV har over lengre tid ønsket å bremse denne utbyggingstakten, nettopp med tanke på trafikken. MDG og Rødt har delvis vært enig. Nå varslet Ap tidligere i år at de også mener det er nok.

Venstre er enig i det. Ting må ses i sammenheng. Vi må vurdere helheten i den totale utbyggingen på Jeløy og se på trafikkløsninger og det som hører med.

Vi husker at det ble anbefalt å vente til ny kommuneplan før man som eks vurderte nye blokker på Refsnes. Den kommuneplanen jobbes det med nå. Venstre mener derfor vi må se helheten gjennom det arbeidet og ikke klatte mer nå før vi har en bedre oversikt. Samtidig må vi bekrefte markagrensa så vi ikke bygger oss inn i frilufts- og verneområdene.

Dersom de partier som har flagget at de nå ikke ønsker flere utbyggingsprosjekter på Jeløy, virkelig mener det de har sagt, er det trolig flertall i bystyret for å si stopp nå. Det er bra.