Referat fra styremøte

Referat Styremøte i Ringerike Venstre 3. september 2018
Tilstede: Marianne, Henning, Helge G. Helge S. Anita

 

Politikers time:

Helge skulle ikke møte i neste kommunestyre, derfor ble det ikke gått igjennom så mange av kommende saker.

Byplanmøtene ble diskutert, hva mener Venstre om dette? Viktig at vi er synlig i dette fora, og bruker programmet vårt i planleggingen. Bruke aviser og sosiale medier.

Ta elva i bruk, bevare friarealene ved Schongslunden. (ikke hogge mere trær)

Helge kom også med litt kritikk at vi er blitt for lite synlig, spesielt i avisene. Dette Må vi bli bedre på.

Videre at vi er for lite på ballen når mulighetene er der, eks oppfølging av miljøprisen til «gamlebrua» i Veme. Når dette nå var oppe i kommunen burde vi tatt initiativ.

Helge foreslo også at vi burde invitere den nye Miljøsjefen på et møte, Hun heter Bente Annfinsen Elstad. Dette burde vi fått til på neste møte.

Marianne tok opp en sak om vei til hyttefelt på Vikerfjell, er vi for eller i mot?

 

Valgkamp:

Helge G. refererte til at vi har forpliktet oss til 200 dørbank før 1. oktober. Dette må vi få til. Helge sender ut mail for påmelding til forskjellige datoer. Brosjyren som er kommet fikk veldig skryt.

LPN Lillestrøm 22. september

Ingen av de fremmøtte hadde mulighet til å delta. Dersom noen av dere andre har mulighet, oppfordrer vi til å ta kontakt med Anette.

 

Diverse

Henning tok opp at det er tomt for Salamander i Salamander dammen i parken. Han og Anita skulle ta en ny sjekk. Vi antar at det er tørken som er årsaken, og dermed ser vi at klimaendringene går ut over mangfoldet i naturen. Ikke overraskende. Henning prøver å få til et lite avisinnlegg om saken.

 

Haug 7. september 2018

Helge Grundstad (sekretær)