Venstre-Skeie kritiserer NIA

Marius Skeie på Venstres Landsmøte 2018., Foto: Liv Aarberg
NIA: - Her har man altså valgt å informere departementet, men ikke det lokale fylkeslaget til de som har departementet, og da gjør man det vanskelig for seg selv, sier Marius Skeie i Telemark Venstre
NIA: – Her har man altså valgt å informere departementet, men ikke det lokale fylkeslaget til de som har departementet, og da gjør man det vanskelig for seg selv, sier Marius Skeie i Telemark Venstre

Av Egil Stensrud

NIA fikk ikke penger til sikring av Tungtvannskjelleren i forslaget til statsbudsjett. Marius Skeie, politisk nestleder i Telemark Venstre, mener NIA skulle ha forankret prosjektet bedre i regjeringspartienes fylkespartier.

Skuffelsen var stor på NIA og i Tinn da statsbudsjettet ikke hadde satt av penger til sikring av Tungtvannskjelleren, som nå er gravd fram. Ledelsen i Norsk Industriarbeidermuseum har utarbeidet skisser for et sikringsbygg kombinert utstillingslokaler til 38,8 millioner kroner. NIA styret spurte kulturdepartemenetet om de ville være med på spleiselaget i form av en søknad på 12 millioner kroner. I en ytring på facebook kritiserte Marius Skeie, politisk nestleder i Telemark Venstre, fremgangsmåten NIA hadde valgt for å overtale politikerne.

-Hva mener du NIA kunne gjort bedre?

-For det første er det leit at NIA ikke har fått midler til dette. Jeg mener at dette er en veldig viktig og god sak. Men de som har fått penger gjennom statsbudsjettet har sendt grundig dokumentasjon og begrunnelse for søknadene til regjeringens fylkeslag—for det er vi som først og fremst gir tilrådninger for hvilke saker som skal med i statsbudsjettet fra våre fylker. Dette har de som har fått midler gjort, selv om vi har vært nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, og alle har dermed ikke fått—og dette er vanlig framgangsmåte for de som ønsker midler gjennom statsbudsjettet. Mitt poeng er at det blir litt håpløst å klage uten å ha først spurt de som prioriterer for Telemark – det vil si fylkeslagene til H, FrP og Venstre. Vinje-senteret er et godt eksempel på et godt og veldokumentert prosjekt som har fått midler og som Telemark Venstre har gitt tilrådningen om å få støtte gjennom de siste statsbudsjettene, noe man også har fått. Det er altså de til enhver sittende regjeringspartiers fylkeslag man må jobbe gjennom hvis man ønsker øremerkede midler gjennom statsbudsjettet til sin institusjon i fylket sitt. Her har man altså valgt å informere departementet, men ikke det lokale fylkeslaget til de som har departementet, og da gjør man det vanskelig for seg selv.

– Grundigere

– Men må alle inviteres opp til Vemork? Det var godt kjent via media at de trengte et bygg over kjelleren?

– Nei, man trenger ikke å besøke Vemork for å vite at det trengs et bygg over kjelleren. Det er godt kjent at dette er nødvendig, men innspill må være litt mer grundigere redegjort for enn et utspill i avisa—poenget er at man bør informere de som er med på å ta beslutninger om dette hvis man ønsker midler.

-Er det håp om påplussing i sluttfasen eller må de vente til 2020?

-Dette må man selvsagt finne en løsning på, enten det er gjennom statsbudsjettet eller på andre måter, påpeker han.

Under stortingskomiteen besøk i kjelleren understreket flere politikere betydningen kulturstøtte kunne ha å si for lokal næringsutviklingen.

– Dette er jo et tiltak som kan føre flere reisende til Tinn – med alle ringvirkningene dette har?

– Ja, krigshistorien er det største trekkplasteret vårt i Tinn, slik at dette er kjempeviktig for kommunen vår både i et kulturhistorisk perspektiv og for å trekke besøkende til Tinn. Vi skal være takknemlige overfor Bjørn Iversen som tok initiativ til dette, sier Marius Skeie.

– Hatt det travelt

NIA-direktør Runar Lia har notert seg kritikken fra Marius Skeie, som også er leder i Tinn Venstre.

– Vi lyktes ikke i denne omgang, men vi gir oss ikke. Jeg lytter til kritikken og vil forsøke å gjøre det bedre neste gang. Jeg har ikke erfaring som politiker og har sikkert et behov for å sette meg litt bedre inn i de politiske forholdene i fylket. Jeg skulle sikkert ha orientert bredere, men vi har hatt det travelt. Vi trenger all den drahjelpen vi kan få, også fra Tinn. Mulig vi kan ha oversett noe, men det er bare å ta kontakt. Det er jo litt rart at fylkeslaget i Venstre ikke orienterer seg inn mot hva som skjer i Tinn. Fylkesstyret i Venstre var invitert til Vemork i forbindelse med markeringen av 75 år markeringen for tungtvannsaksjonen i februar i år. Her ble det jo satt fokus på kjelleren og behovet for midler. Nå har vi, altså jeg og Skeie, etablert en dialog, så skal vi se på hva vi kan gjøre, sier Lia.

Orienterte Elvestuen

– Hvem har dere orientert ?

– Vi har hatt en rekke politikere på besøk i løpet av året som har gått – og de har blitt satt inn utfordringene vi har med kjelleren som nå er eksponert for vær og vind. Blant annet klima- og miljøminister Vidar Helgesen, som er fagstatsråden for kulturminnevern. Under 75 års markeringen i februar var Helgesens arvtaker, Ola Elvestuen fra Venstre på Vemork. Han og kronprins Haakon Magnus fikk omvisning i kjelleren og vi orienterte om behovet for et sikringsbygg. Leder i Telemark Venstre, Torgeir Fossli, var også med. Det samme var ordføreren i Tinn. En tilsvarende omvisning fikk fylkesordfører Sven Tore Løkslid da han og solprisvinnerne besøkte Vemork i april. I slutten av august hadde vi besøk av Stortingets Familie- og Kulturkomite. De fikk en orientering om sikringsplanene og et besøk i kjelleren. Vel halvparten av medlemmene representerte regjeringspartiene, opplyser direktør Runar Lia.

-I statsbudsjettet fikk Telemark Museum og Vinjesenteret støtte til et utstillingsbygg. De har jobbet hardt for å få det til. Og at de lyktes må vi bare applaudere, understreker han.

Artikkel fra Rjukan Arbeiderblad 10. oktober 2018.