Enklere og billigere å reise kollektivt i Viken

Solveig Schytz (til høyre) vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt i Viken, foto: Mona Lindseth

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Når Viken fylkeskommune etableres fra 2020, er det en kjempemulighet for utvikling av bedre og billigere kollektivtrafikk i hele Viken. Venstre er opptatt av at kollektivtrafikk må binde Viken sammen.

På trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad 18. oktober. Skrevet av Solveig Schytz mfl.

Nye muligheter for kollektivtransport

I et innlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad 27. september er Inge Hellevang fra Rødt bekymret for at det skal bli dyrere å reise kollektivt når Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken. Vi ser tvert imot at regionreformen gir store nye muligheter: At fylkesgrensene mot Østfold og Buskerud blir borte er tidenes mulighet til å sikre at det blir enklere og billigere å reise kollektivt i hele Viken.

Hellevang har helt rett i at kollektivreisene i Akershus i dag er sterkt subsidiert, og ikke minst har vi et billettsamarbeid mellom Ruter og NSB som gjør at de reisende kan bruke samme billett på buss, tog, trikk og bane, og vi har hatt dette samarbeidet i så mange år at vi tar det for gitt. Det er imidlertid ingen selvfølge, i Østfold og Buskerud er det i dag ikke slik.

Enkelt og billig i hele Viken

Med etableringen av Viken har vi endelig muligheten til å få på plass et sømløst og sammenhengende billettsystem i hele dagens Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo, som i stor grad er ett sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Når vi skal lage nytt takst- og sonesystem for hele Viken, så mener Venstre at prisene samtidig må settes ned, og det er helt avgjørende at man kan bruke kollektivbilletten både på tog og buss i hele Viken.

Endelig får vi også muligheten til å planlegge en sammenhengende kollektivtrafikk i hele Viken. I avtalen som er gjort mellom regjeringspartiene og KrF om regionreformen går det også fram at de nye fylkene skal få et større ansvar for å koordinere kollektivtrafikken mellom fylke og stat, dvs mellom tog og buss, og i dialog med kommunene. Det er helt avgjørende for at vi skal få kollektivtrafikken i hele vår region til å henge bedre sammen. Gjennom de siste ti årene har vi lykkes med å både øke tilbudet og senke prisene på kollektivtrafikken i Akershus. Veksten i kollektivreiser de siste ti åra er på hele 77%. Vi vil at den veksten skal fortsette, i hele Viken. Da må det være enkelt og billig å reise kollektiv.