Statsbudsjettet for framtida

Foto: Lardal Venstre

“Noe av det beste med Norge er fellesskap, toleranse og små forskjeller. Disse verdiene vil vi i Venstre ta vare på. Tidlig innsats for de som trenger det mest, for en sterk, offentlig skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet”, skriver fylkesleder Magdalena Lindtvedt i sin kommentar til det framlagte statsbudsjettet.

Vårt prosjekt er å satse på skolen, ta vare på naturen, skape flere arbeidsplasser i hele landet og bekjempe barnefattigdom. I regjeringens statsbudsjett satser vi sterkt på alle disse sakene.

Vi i Venstre satser på skolen: I mange år har vi jobbet for å øke lærernes status i samfunnet. Gode og kompetente lærere er viktig for at elevene skal mestre og lære. Nå får vi det til. Flere enn noen gang vil bli lærere: Langt over 13.000 søkere med lærer som førstevalg. Dessuten får enda flere lærere videreutdanning. Det skjer med Venstre i regjering.

Nå dropper færre elever ut fra videregående. Det skjer med Venstre i regjering.

Venstre vil hjelpe alle barn til en god oppvekst. Barnehagen blir enda billigere for familier med lav inntekt. Vi innfører gratis kjernetid fra 2 års alder for de som trenger det mest. Det skjer med Venstre i regjering.

Vi i Venstre tar vare på naturen: Klimaendringer skal løses globalt, men også vi i Norge må redusere våre utslipp. Enda mer. Nå gir politikken vår resultater. Klimagassutslippene går ned. Vi setter verdensrekord i elbilsalg. Utslippene fra trafikken går kraftig ned. Det skjer med Venstre i regjering.

I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen en rekke satsninger for å redusere utslippene ytterligere, blant annet en rekordsatsning på miljøvennlig transport og styrking av virkemidlene for grønn omstilling i næringslivet. Det skjer nå. Med oss i regjering.

Venstre skaffer flere jobber til hele landet: Etter tøffe år med lave oljepriser og økende ledighet mange steder, har Norge endelig vekst i arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten har falt til under fire prosent. Næringslivet ser nye muligheter, sysselsettingen øker. Det skjer med Venstre i regjering. Og nå vil vi gjøre det enda lettere å skape gode og trygge arbeidsplasser og være selvstendig næringsdrivende i Norge.

Nå diskuterer Stortinget statsbudsjettet. Det blir debatt om mange prioriteringer. Slik skal det være. Det viktigste for oss i Venstre er skolen, miljøet og flere jobber i hele landet.

Magdalena Lindtvedt
Leder Vestfold Venstre