Bytte av gruppeleder

Ny gruppeleder

Marit Rønning Birkely har meldt overgang til Høyre og stiller til valg på vegne av dem.
Hun trer derfor ut av rollen som gruppeleder for Venstre i Narvik bystyret.

Ny gruppeleder er Gro Helene Klingenberg.

Marit Rønning Birkely presiserer at hun er valgt inn på Venstres program og vil følge dette ut perioden.
Narvik Venstre takker for god innsats så langt og ønsker henne lykke til som folkevalgt for Høyre når den tid kommer. Vi ser frem til et godt samarbeid, da som nå.