Nesodden-fergen blir elektrisk

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus og førstekandidat for Venstre i Viken, gleder seg over elektrifisering av Nesodden-fergen, foto: Jan Ivar Bøe

Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband, B10 Nesodden–Aker Brygge, blir elektriske fra høsten 2019.

Utslippsfrie båter

Oslo og Akershus har gitt Ruter i oppdrag å gjøre båtsambandet mellom Nesodden og Aker Brygge utslippsfritt raskest mulig. Nå har operatøren Norled blitt enig med Ruter om å gjøre de tre båtene Kongen, Dronningen og Prinsen elektriske. Båtene, som i dag går på flytende naturgass, skal bygges om til batterielektrisk drift. Dersom alt går etter planen vil første elektriske båt være klar til drift høsten 2019.

– For et flertall av beboerne på Nesodden, er båtturen over fjorden et sentralt innslag i hverdagen. I en årrekke har nesoddingene vært Ruters mest fornøyde kunder. Elektrifisering av Nesoddsambandet er en viktig start for å kutte utslipp fra båttrafikken i Oslofjorden, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i Akershus og leder for hovedutvalg for samferdsel.

Viktig klimatiltak

Akershus fylkeskommune vedtok i juni en regional plan for klima og energi i Akershus. Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 prosent innen 2030, og med 85-90 prosent innen 2050, i tråd med internasjonale forpliktelser. Innen transport er målet at kollektivtransporten kun bruker fornybar eller bærekraftig energi, og gradvis går over til utslippsfri kollektivtransport.

Båtdriften til Ruter står for om lag 10 prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Nesoddbåtene forventes å i år frakte mer enn 2,7 millioner av Ruters om lag 4,5 millioner årlige båtpassasjerer. Når ombyggingen av de tre båtene er gjennomført vil nærmere 70 prosent av båtreisene være utslippsfrie.

– Utslippsfri Nesodden-ferge er en viktig milepæl for å kutte klimagassutslipp fra transport i Akershus. Nå har vi det travelt med å kutte utslipp også på hurtigbåtene og de andre båtene i Oslofjorden. Vi vil at Oslofjorden skal være et utstillingsvindu for norsk maritim industri sine utslippsfrie båter, sier Schytz.