Nominasjonskomitéens innstilling til liste for kommunevalget 2019

Nominasjonskomitéen i Halden Venstre ble 29. oktober klar med sin innstilling til Nominasjonsmøtet i Halden Venstre for kommunevalget 2019. Nominasjonsmøtet avholdes 29. november. Nærmere innkalling kommer. Komitéen har bestått av Inger Olsen, Terje Vidar Høvik, Sverre Stang og leder Frode Tennebø. Innstillingen ble enstemmig vedtatt og ser ut som følger:

Joakim Karlsen innstilt på første plass.

1 Joakim Karlsen
2 Anne Helene Bakke
3 Sverre Johan Vogt Stang
4 Heidi Raude
5 Frode Tennebø
6 Tone Skråning
7 Emile Schønsby-Nolet
8 Malin Moe
9 Geir Helge Sandsmark
10 Sverre Magnus Heidenberg
11 Terje Vidar Høvik
12 Ellen Helene Bertelsen
13 Ove Alexander Billington
14 Mikael Brun
15 Mona Johnsen
16 Chris Sposato
17 Siamend Birhat
18 Dag Brandth
19 Marte-Margrete L.A. Klanderud
20 Per Raymond Andreas Vastveit
21 Andreas Paulsen
22 Bård Finnanger Sandsmark
23 Inger Olsen
24 Morten Antonsen
25 Kristine Høeg Karlsen
26 Arne Yngvar Seljevik
27 Arnstein Hjelde