– De nye heltene finner man i dataspill

Foto: privat

– Jeg ser det godt på sønnen min, som er ti år, og vennene hans. Det er dette de interesserer seg for. Det er i dataspill man finner de nye heltene, ikke på TV. Jeg ønsker å gi et tilbud til de som har denne interessen også, sier Helge Rønning. Helge er pappa og primus motor for etablering av e-sport i Lier.

E-sport-trening

– Det er på tide å dra i gang noe på Lierskogen. Dette kan skape masse aktivitet, sier Helge Rønning. Han mener e-sport-trening er riktig vei å gå.

– Det er interessant å se hvor konkurransepreget dataspillingen er. Spillerne jobber for å bli gode. Noen kan jobbe i årevis og bruke masse tid, sier han. Han ser store fordeler ved å kunne veilede og bidra til gode holdninger i dataspill. Selv om man kan hevde at dataspilling er sosialt, fordi man snakker med medspillere, tror Rønning det er viktig å møte hverandre og se hverandre i øynene.

– Når noen i gjengen ikke er hyggelige, tar vi tak, sier han. Han er klar på at dette ikke skal bli en fritidsklubb hvor man kan «henge». De som møter opp, skal trene e-sport. Og de skal også trene fysisk.

Fysisk aktivitet

– Mange foreldre må overtales om at dette er ok. Overtalelsen blir enklere om man kombinerer e-sport med fysisk aktivitet. Dessuten skal et idrettslag legge til rette for fysisk aktive innbyggere, mener Rønning. – Om vi baker dette sammen med e-sporttrening vil flere også være fysisk aktive. Han viser til at man er nødt til å være i god form for å klare å holde ut lange e-sport-turneringer.

Rønning mener det er naturlig at idrettslagene huser e-sport. Det gjør det også lettere å komme i gang, når man har en etablert organisasjon i ryggen.

Han drømmer om et lavterskel seriespill for breddeidretten.- Det var flere som snakket om dette på Drammens-lanet sist helg. Med et eget seriespill, kunne man virkelig fått til noe.

Lier idrettslag

Lier idrettslag har, sammen med Heia skole i Lier, fått innvilget 120.000,– av Lier kommune til oppstart av e-sport som undergruppe av Lier IL.

E-sport skyter fart for tiden, og i Enebakk har Driv IL nylig startet med e-sport. I motsetning til i Lier, har Enebakk begynt med det de har, med håp om økonomisk støtte på litt sikt. I Lier har de startet med tilskuddet fra kommunen og skal i tiden framover finne ut av hvordan e-sport-tiltaket skal organiseres.

Les om e-sport i Enebakk.

– Et styre må etableres og vi må få med oss flere frivillige, sier Rønning. Han har et håp om at han kan få med seg eldre ungdom som kan være med i prosessen. – Jeg ser ikke bort fra at de kan samarbeide med andre idrettslag i nærheten. Interessen er stor, både fra enkeltmennesker og andre idrettslag.

Takker Venstre

– Jeg må takke Venstre for engasjementet dere har hatt for dataspill, både på nasjonalt og lokalt nivå. Jeg så initiativet til Lier Venstre og at de hadde vært i kontakt med Lier Idrettslag. Jeg hadde ikke gjort dette nå, om de ikke Venstre hadde tatt direkte kontakt med idrettslaget, sier Rønning.

Tove Hofstad, Lier Venstres gruppeleder

– Det er god stemning for e-sport i Lier. Dette kommer til å bli bra, avslutter han.

Tove Hofstad, gruppeleder i Lier Venstre, er veldig glad for at Lier IL har plukket opp hansken Lier Venstre kastet. – Det er kjempegøy at politikere kan samarbeide med frivilligheten lokalt for å skape møteplasser for barn og unge. Nå håper jeg at flere klubber ser at dette er positivt for barn og unge i mange lokalsamfunn, sier hun.