Barn/ungdom, samferdsel og kultursektoren kommer styrket ut

Foto: Per Gilding

Posisjonspartiene i fylkestinget, Venstre, Frp, Høyre og KrF har i dag i fylkesutvalgets møte presentert sitt forslag til fylkesbudsjett for 2019. Det var Venstres gruppeleder Kåre Pettersen som la fram fellesforslaget. Dette ble vedtatt i dagens fylkesutvalg og vil også få flertall ved endelig behandling i fylkestinget 13. desember 2018.

-Jeg er veldig glad for at vi nå får gjort noe med prisene på månedskort på buss for ungdom, ved å tilføre friske 3 millioner pr. år. Dette gjør at prisen vil kunne gå ned fra dagens kr 310 til rundt kr 250-260, sier Kåre Pettersen. Han forteller videre at grensen på bussbillett heves for barn fra 4 til 6 år samt at aldersgrensen for enkeltbilletter heves fra 16 til 18 for barne-/ungdomsbillett.

Vi flytter også om på 50 millioner slik at bygging av gang- og sykkelvei langs Fv35 (Ås – Linnestad) kan starte neste år og ferdigstilles i 2020.

Posisjonspartienes gruppeledere. Fra venstre: Frode Hestnes (FrP), Kåre Pettersen (V). Liv Margit Karto (H) og Hans Hilding Hønsvall (KrF)

Posisjonen har også satt av to millioner kroner til universell utforming av bussholdeplassene.

Det er også i posisjonspartienes budsjettforslag lagt inn 5,5 millioner kroner til å skifte ut tradisjonell belysning med strømsparende LED-belysning på tre fylkesveistrekninger samt i noen av fylkets bygninger.

Våre 4 partier (FrP, H, KrF og V) styrker tilbudet overfor de som «sliter» i våre videregående skoler, og setter av nye friske 4 millioner året, til PPT og oppfølgingstjenesten som fanger opp elever som dropper ut av videregående skole.

Posisjonspartiene vil også gi bedre mulighet for å ta utdanning i tegnspråk, og har satt av penger til å starte to klasser for slik utdanning.

Kulturen får også sitt i posisjonens budsjettforslag. -Vi ønsker å etablere et Munchsenter i Vestfold og har satt av 400.000 kroner i budsjettet til forprosjektering av et slikt senter i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand, sier Pettersen. Partiene setter også av midler til sikring av magasinene på Haugar Vestfold Kunstmuseum og til reiseutviklingsprosjekter i skjærgården.

Det gis også oppstartsmidler til etablering av en Matsentral i Vestfold (Hegdal, Larvik). Et fantastisk godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og matgrossistene i Norge. Vi minker matsvinnet og hjelper de svakest stilte i samfunnet.

Inndekningen tas blant annet av disposisjonsfond og gjennom en reduksjon av kostnadene til sammenslåingen av de to fylkene. Det gjelder blant annet midler øremerket møtevirksomhet. Her tas det inn 5,5 millioner kroner fordi det bør være en nøktern struktur på møtevirksomheten når de to fylkene skal slås sammen.

Kåre Pettersen

Posisjonen har også besluttet å styrke disposisjonskontoene i de fire hovedutvalgene med 18 millioner.

Dette er det siste budsjettet fylkespolitikerne vedtar før sammenslåingen med Telemark. Det kunne være fristende å svi av en masse penger før vi slår oss sammen med Telemark, men vi er ansvarlige. Så det gjør vi ikke, sier Kåre Pettersen avslutningsvis.