Flertallspartienes budsjettforslag 2019 – 2022

Foto: Liv Aalberg

På vei mot Nye Stavanger! Flertallspartiene i Stavanger har nå fremlagt sitt budsjettforslag, og det vil tas til videre behandling i forestående bystyremøte.

– Det har vært en god budsjettrunde, og det er selvsagt spennende å jobbe frem mot et historisk budsjett, det blir det siste budsjettet i dagens Stavanger og viser vei fremover nå når Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal bli én , legger gruppeleder Per A. Thorbjørnsen til. – Sist må jeg nevnte at dette blir 36. gangen jeg er med på budsjettarbeid, dette blir det siste, og det er absolutt litt vemodig.

20181123_Flertallspartienes-budsjett-Stavanger