Åpen innspillsrunde til program

Holmen, Fredrikstad, Foto: Trond Svandal

Vi møtes i byen – utkast til nytt program

Vi er stolte av å presentere andreutkastet til Fredrikstad Venstres valgprogram for bystyreperioden 2019-2023. Programkomitéen har bearbeidet alle innspillene vi fikk i første runde, og legger nå vi frem et nytt utkast.

Her er noen kokrete forslag:

? Tilby et 11. skoleår i grunnskolen

? Satsning og nytekning rundt kulturskole og bibliotek

? Etablere byforskjønnelsesprosjekt Holmen

? Støtte grønn gründervirksomhet i landbruket

? Bedre seksualundervisning i skolen

Venstre er et åpent parti, og vi velger derfor å legge ut programmet på åpen høring, ikke bare internt i partiet. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger fra alle dere innbyggere i Fredrikstad. Kom gjerne med både innspill, kritkk, tips og råd til utkastet vårt. Programkomitéen tar det med seg. Dette er derfor bare et utkast. Fredrikstad Venstre skal vedta det endelige programmet på årsmøtet i januar 2019.

Les utkastet vårt her:

Fredrikstad Venstres program 2019-2023. Andreutkast

Send gjerne kommentarer og innspill til leder for programkomitéen:

gerard.doetjes (at) gmail.com