Venstre i Nannestad kommunestyre

Valget i 2015 ga oss 9,9% og 3 representanter i kommunestyret, og vi er i posisjon sammen med partiene Ap, Sp, Krf, MDG og SV.

Kommunestyregruppa

Vi har varaordfører, Karl Henrik Laache, som samtidig er leder i oppvekst- og kulturutvalget. I kommunestyret sitter også Kjell-Erik Dahl, som er gruppeleder og Raymond Wold-Schätzer som også sitter som nestleder i administrasjonsutvalget og dessuten styret i ØRAS.

Are Gunnulfsen sitter i plan- og utviklingsutvalget og Celine Kronen Gutierrez-Mowinckel i helse- og omsorgsutvalget. Bjørn Nordnes og Rune Sveen er varamedlemmer til kommunestyret, og Andreas Voxen er 1. vara til klima- og miljøutvalget.

I perioden har vi i dette samarbeidet fått gjennomslag for en rekke saker, og har stått i spissen for mange gode Venstretiltak i budsjettet.

Vi har felles gruppemøter torsdag foran møtene i hovedutvalgene. Møtene er i kommunestyresalen og er åpne for alle i kommunestyregruppene inkludert varamedlemmene.

Varaordførervervet er i 40% stilling, og har eget kontor på kommunehuset, i hovedsak mandager og tirsdager. Følg meg på https://www.facebook.com/KarlHenrikEngelhartLaache/

Venstrehilsen

Karl Henrik Laache

Varaordfører