Skogn barne- og ungdomsskole får 4 millioner kroner til aktivitetspark

Foto: Venstre

Skogn barne- og ungdomsskole i Levanger får 4 millioner kroner fra tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer.Det offentliggjorde kulturminister Trine Skei Grande på lørdag.

-For å oppnå målene i idrettspolitikken må vi legge til rette både for den organiserte idretten og for dem som ønsker å drive fysisk aktivitet utenfor idretten. Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, sier kulturminister Trine Skei Grande. Levanger kommune har søkt om tilskudd til oppgradering av uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole.

-Området blir inndelt i ulike soner tilpasset ulike alderstrinn og med ulike aktivitetselementer i hver sone. Dette ivaretar en naturlig, aldersmessig progresjon i møte med nye fysiske utfordringer, sier kulturminister Skei Grande. Tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet står i fokus. Området er helhetlig planlagt. Prosjektet ivaretar aspektet med lek og egenorganisert fysisk aktivitet tilpasset ferdighetsnivå på en god måte.

Den tre-årlige prøveordningen er blitt svært populær. I år er det kommet inn 32 søknader og den samlede søknadssummen er over 100 millioner. Det er satt av 42 millioner kroner av spillemidlene i 2018. Les mer om saken i Innherred.