BU-lista

Lokallagsleder Anne Hollerud (helt til venstre) og leder av nominasjonskomitéen Hans Kristian Voldstad (helt til høyre) flankerer førstekandidat Torfinn Lødøen Gaarden (nr. 2 fra venstre) og andrekandidat Astrid Seeberg (nr. 2 fra høyre). I midten Haakon Riekeles (kumulert kandidat bystyret og møteleder), Foto: Vestre Aker Venstre

Vestre Aker Venstre hadde nominasjonsmøte onsdag 5. desember.

Vestre Aker Venstre: Torfinn Lødøen Gaarden og Astrid Seeberg på topp for Vestre Aker Venstre
Torfinn Lødøen Gaarden og Astrid Seeberg ble valgt til henholdsvis 1. plass og 2. plass på Vestre Aker Venstre sin BU-liste for perioden 2019-2023.
Begge har fartstid fra komitéarbeid i Vestre Aker; Seeberg har i tillegg erfaring fra bydelsutvalget.
Et samlet nominasjonsmøte i Vestre Aker Venstre stiller seg bak lokallagsleder Anne Hollerud og leder av nominasjonskomitéen Hans Kristian Voldstad i å sette Torfinn Lødøen Gaarden og Astrid Seeberg på topp for Vestre Aker Venstre. Begge ble valgt ved akklamasjon onsdag kveld.
Torfinn Lødøen Gaarden bor på Voksenkollen sammen med familien sin, er 44 år gammel, utdannet psykiater og jobber på alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet.
Han brenner ekstra for miljøet og å legge tilrette for å leve miljøvennlig i nærmiljøet. Torfinn vil bedre tjenestetilbudet i bydelen, både helse og skole og kommer fremover til å jobbe for at Vestre Aker blir blir en bedre bydel å bo i for alle.
Astrid Seeberg bor på Makrellbekken sammen med mannen sin og to hunder. Hun er 58 år og har to voksne barn. Hun er utdannet arkitekt og jobber som Forretningsområdesjef i et internasjonalt arkitektkontor.
Hun har et ekstra engasjement for klassisk naturvern.
Vestre Aker Venstre er med Torfinn Lødøen Gaarden som førstekandidat, Astrid Seeberg som andrekandidat og et ellers sterkt lag med Venstre-medlemmer med sine forskjellige styrker godt posisjonert for å fremover bidra til at Vestre Aker skal være en åpen, demokratisk, liberalprogressiv og miljøvennlig bydel.

Dette er lista til BU-valget 2019.

1 Torfinn Lødøen Gaarden
2 Astrid Charlotte Seeberg
3 Elin Helene Skjeseth Bashevkin
4 Vegard Vik
5 Anne Siri Koksrud Bekkelund
6 Peder Fasting
7 Ingvill Elvestad Meltvedt
8 Anne Hollerud
9 Harsharn Singh Tathgar
10 Marius Wenneck Rønnevik
11 Marie Solsvik
12 Ola Laurits Hjørungnes
13 Kaja Henny Engebrigtsen
14 Hans Kristian Voldstad
15 Torgeir Ose