Grensejustering mellom Strand og Forsand

Strand Venstre er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt grensejusteringen mellom Strand og Forsand.

Utgangspunktet for prosessen om grensejustering var et innbyggerinitiativ på nordsiden av Lysefjorden. Det ble avholdt folkeavstemning i de berørte områdene og flertallet ønsket seg en grensejustering.

– Nå er det viktig at Strand er rause og legger til rette for gode overgangsordninger slik at elevene som går på skole i Forsand kan få fullføre skoleløpet sitt der dersom de ønsker det, sier Erik R. Nyman-Apelset i Strand Venstre.

Strand Venstre mener det er positivt at forvaltningen av Preikestolområdet nå blir samlet i én kommune spesielt med tanke på beredskap og helse.

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.