Mer til de som trenger det mest

På lag med framtida: Med Venstre i regjering har statsbudsjettet blitt mer grønt, raust og sosialliberalt. Dette er et budsjett for grønn omstilling, satsing på kunnskap og et løft for de svakeste i samfunnet. , Foto: iStock

Venstre prioriterer barn og psykisk helse først og fremst og i tillegg miljø og frivillighet i Moss kommunes budsjett for 2019.

Barns oppvekstvilkår er viktigste satsing for Venstre. Derfor styrker vi barnevernet med fem stillinger og unntar barnetrygda fra å telle med når sosialhjelp gis til vanskeligstilte familier. På denne måten vil vi hjelpe de mest utsatte barn/familier tidlig som et forebyggende tiltak.

Derfor vil Venstre også opprettholde Rask psykisk helsehjelp som et lavterskel og forebyggende tiltak for de som til tider sliter i hverdagen. Det er på disse områdene vi i hovedsak bruker pengene.

I tillegg er det viktig å støtte det viktige arbeidet for miljøet. Hvordan kommunen i hverdagen kan bidra til mindre forurensing og samtidig bidra i det store bildet. Derfor styrker Venstre Grønn kommune med en ny stilling for å øke denne innsatsen. Vi vil trappe opp arbeidet når det skal lages en ny Klimaplan og Venstre har store forventninger til den.

På dette området ønsker Venstre også å opprette en støtteordning for kollektivreiser for kommunens egne ansatte og i et samarbeid med det lokale næringslivet. Samtidig økes parkeringsavgiften mens det innføres en gratis time parkering i sentrum. Målet er å bidra til mindre trafikk nå som det skal bygges jernbane.

Det siste området er Frivilligheten. Alle de som bruker noe av sin tid til å hjelpe andre. Derfor støtter Venstre dem med økte tilskudd, noe som vil gi lokalsamfunnet mye mer tilbake.

Last ned budsjettet (pdf)