Utkast til program for 2019-2023

Drammen Venstre
Drammen Venstre, Foto: Peulle

Drammen Venstre programutkast 19_23

Her finner du programkomiteens utkast til program for Drammen Venstre i perioden 2019-2023. Komiteen har jobbet iherdig over lengre tid for å revidere, endre og supplere forrige program slik at vi går til valg på framtidsretta og grønn politikk.

Komiteen er stolt over at forslaget til Venstres program for 2019-2023 i Drammen er tydelig i sin satsing på skole og utdanning, gründere og miljø. Mange store og små saker har funnet sin vei inn i programmet, noe vi mener er en styrke. Det vil bli en utfordring å slå sammen Drammen, Svelvik og Nedre Eiker til en ny, velfungerende kommune. Men vi mener at vår politikk har de rette svarene på utfordringene som kommer.

Vi ønsker å utarbeide et program og føre en politikk vi kan være stolte av. En politikk som ser tydelig framover. En politikk som skaper en kommune der alle har friheten til å forme sitt eget liv og skape sin egen framtid.

I prosessen har vi vært bevisst på at vi blir en variert kommune. Vi ønsker å ivareta og utvikle alle de tre naturlige sentrumsområdene i kommunen. Dette har vi lagt stor vekt på i kapittelet om tettstedsutvikling og samferdsel.

Vi mener at dette utkastet er et godt utgangspunkt for videre diskusjon på årsmøtet vårt i januar. Jeg håper at mange tar seg tiden til å lese gjennom utkastet og kommer med tilbakemeldinger. Det vil ligge en lenke til et innspillsskjema i innkallingen til årsmøtet, ellers kan man også sende meg en mail på [email protected].

 

På vegne av programkomiteen: god jul og godt nyttår!

Timo Nikolaisen, leder av komiteen