Venstre møter valgåret 2019 med framtidstro

Kristiansund Venstre. Årsmøte 2019 på Campus F13, «Foto:Asgeir B.Hansen»

Campus F13 var adressa da Kristiansund Venstre avviklet sitt årsmøte 2019 tirsdag 8.januar. Nettopp utvikling av området ved Nordmørskaia for realisering av Campus Kristiansund er en av Venstre sine hovedsaker nå i startgropa for kommunevalget 2019.

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker samt vedtok flere politiske uttalelser.

Kommunereformen fortsetter
Det ble i møtet uttrykt at kommunereformen er en svært viktig sak også for kommende valgperiode. Kristiansund Venstre uttrykker klart at Nordmørskommunene må fortsette arbeidet med å styrke regionen. Kommunene Tingvoll, Averøy og Kristiansund må finne sammen. Årsmøtet vedtok en uttalelse om kommune- og regionreformen. (Publiseres i eget oppslag)

Flere politiske uttalelser vedtatt
Politiske uttalelser forøvrig som ble vedtatt gjaldt Norges viktige forhold til EØS, Opera- og kulturhus med museum, tilbudet for fødende ved Kristiansund sykehus og for poliklinisk konsultasjon revmatikere. ( Kommer i egne oppslag).

Asgeir Bahre Hansen nylokallagsleder
Asgeir Bahre Hansen overtar som lokallagsleder etter at Per Sefland takket nei til gjenvalg. Årsmøtet takket avtroppende leder for innsatsen det året som har gått. Også styret takkes for arbeidet som fortløpende gjøres for å drive organisasjonen.

Venstre møter valgåret 2019 med framtidstro
Årsmøtet ga uttrykk for optimisme for de saker som Venstre jobber for lokalt. Opera- og kulturhus er så godt som spikret, realisering av Campus Kristiansund går rett vei. Venstre tar utfordringen med å jobbe for gode helsetjenester for befolkningen fremfor, der eldreomsorgen krever spesielt oppmerksomhet. Utdanning er og blir et sentralt saksfelt for Venstre, der utdanning både gjelder kunnskap, utvikling og det å sikre befolkningen grunnlag å delta i gode demokratiske prosesser.

Nominasjonsmøte bla avholdt etter årsmøtet. Se eget oppslag.