Referat fra styremøte Skien Venstre den 3. januar 2019

Referat fra styremøte Skien Venstre den 3. januar 2019 i Skien Rådhus

Tilstede:

Gustav Søvde, Signy Gjærum, Cathrine Gundersen, Sidsel Devik, Lars Martin Borlaug og Ole Røed

Saker:

01/19 Innkalling og dagsorden

Godkjent.

02/19 Referat fra forrige styremøte

Rettelse til sak 53/18. Fylkesårsmøtet blir 1. og 2. februar, ikke 2. og 3. februar som referert.

Tatt til etterretning.

03/19 Møte med Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad 8. januar 2019

Møtet holdes i Menighetshuset v/ Skien kirke, Holbergs gate 3. Det blir et møte for venstremedlemmer og sympatisører. Innbydelse sendes til andre lokallag i Telemark.

Tema er rus og helsearbeid på Stortinget.

04/19 Årsmøtet Skien Venstre 2018

Årsmøtet 2018 blir i Rådhuset den 22. januar kl. 18.

Frist innkomne forslag 16. januar.

Det må rapporteres fra bystyre, formannskap og hovedutvalgene i møtet.

Cathrine og Sidsel er tellekorps.

Signy og Ole er referenter.

Gustav blir foreslått som møteleder.

05/19 Programarbeid

Siste frist for innspill er 20. januar 2019.

Styret vedtok at de 6 som var tilstede på styremøtet utgjør programkomiteen.

Signy gjør ferdig det utkastet til program hun holder på med og sender ut.

Følgende møter er avtalt:

Tirsdag 15. januar kl. 18:00 hos Cathrine

Torsdag 24. januar kl. 18:00 hos Signy (Kanskje endres til Rådhuset)

Torsdag 31. januar kl. 18:00 hos Signy (Kanskje endres til Rådhuset)

06/19 Valgkampen før høstens kommunevalg

Fremdriftsplan ble diskutert, uten konklusjon.

Vi forsøker å få programmet ferdig medio februar og avholde medlemsmøte ultimo februar.

07/19 Eventuelt

Det sendes søknad på VO-midler på ca. 80 timer for 3 kurs: Styremøter, gruppemøter og nominasjonsmøter. Frist for innsending er 10. januar

Ole Røed, referent