Venstres valgliste til bydelsutvalget i Østensjø 2019 – 2023

Valgt på årsmøtet 10. januar 2019

 

1. Britt Inglingstad (kumulert)

2. Ida Bergitte Andersen Hundvebakke (kumulert)

3. Sverre Skre

4. Eili Vigestad Berge

5. Tone Kjersti Opdahl

6. Mari Bræin Faaberg

7. Yngve Lien

8. Asbjørn Liland

9. Sverre Molandsveen

10. Magne Oddsteen

11. Vigdis Pettersen

12. Sebastian Sandsgård

13. Tord Egaas Songe-Møller

14. Eirik Rudi Wærner

15. Mariann Ekkeren Væring

16. Hallstein Bjercke