Årsmøte i Levanger Venstre 21. januar

Foto: Per Einar Weiseth

Levanger Venstre avholder årsmøte på Levanger rådhus mandag 21. januar klokken 19.00.

Saksliste:

1. Årsmelding 2018
2. Årsregnskap 2018
3. Valg
4. Eventuelt.
-gjennomgang av årsmelding kommunestyregruppa

Etter ordinære årsmøtesaker vil stortingsrepresentant Jon Gunnes fortelle om arbeid med politiske saker på Stortinget med spesiell vekt på utbygging av jernbane i Midt Norge. Håper flest mulig har anledning til å komme.

Servering av mat og drikke.

VELKOMMEN!

På vegne av styret i Levanger Venstre,
Anne-Brit Skjetne.
Styreleder