Vår politikk de neste fire årene

Topp fem Drammen Venstre
f.v. Anders Wengen, Timo Nikolaisen, Maud Sørum Vestnes, Jostein Kretz, Linda Jakobsen, Foto: Johan Malvik

Vår politikk har grunnlag i at alle bør ha frihet over sitt eget liv og samtidig ha ansvar for fellesskapet. De tre hovedsakene våre er, kort sagt:

  1. Vi vil skape nye jobber, ved å gjøre det enklere å starte og drive små eller mellomstore bedrifter.
  2. Vi vil satse på skole og utdanning, sånn at alle barn i Drammen får kunnskap til å forme sitt eget liv.
  3. Vi vil ta vare på naturen, så mangfoldet i naturen rundt oss overlever til glede for framtidens generasjoner.

Hvis du er enig med oss i mye av dette er du nok en solid kandidat for å både stemme på Venstre eller bli medlem hos oss. Bli med og kjemp for din hjertesak – forandre ditt nabolag til det bedre! Du kan også lese litt mer i vårt valgprogram for å overbevise deg selv:

Trykk her for Drammen Venstres valgprogram 2019-2023

I perioden 2019-2023 har vi dessuten inngått et samarbeid om fordeling av posisjoner med AP, MDG, SV og SP. I den forbindelse har vi inngått en politisk avtale med samarbeidspartiene om retning vi skal styre kommunen i de neste fire årene. Utover punktene i denne avtalen vil vi forsøke å skaffe flertall for vår egen politikk i kommunestyret og budsjettprosessene.

Trykk her for den politiske samarbeidsavtalen 2019-2023