Regjeringserklæringen: En god skole og barnehage for alle barn

Guri Melby
- En god skole og barnehage er det viktigste vi kan gjøre for å skape en god fremtid for barna våre. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen nå vil forsterke den satsningen som Venstre har arbeidet for over mange år, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Guri Melby.

Den nye regjeringserklæringen er en videreutvikling av den sterke satsningen på skole og barnehage som er blitt gjennomført de siste fem årene.

– En god oppvekst gir alle barn muligheter til å lykkes i livet. Det er en av de viktigste sakene for Venstre, og jeg er veldig fornøyd med gjennomslaget vi har fått i den nye regjeringsplattformen, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Guri Melby.

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF» (PDF)

Regjeringen vil fortsette den kraftige satsningen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag, samtidig som det skal gjennomføres et kvalitetsløft for skolefritidsordningen gjennom en nasjonal rammeplan.

– Det er også viktig at vi nå skal sørge for at barn med behov for spesialundervisning i større grad skal få det av fagutdannede, og at vi skal øke andelen barnehagelærere til 50%. Det vil gjøre at både små og store barn møter trygge og kompetente voksne i hverdagen, og bidra til økt læringsutbytte og trivsel, sier Melby.

Les også: Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF

Regjeringens satsning på lærere har allerede gitt resultater. Rekordmange søker seg til lærerutdanningen, og flere tar videre- og etterutdanning for å styrke seg faglig. Det kommer barn over hele landet til gode.

– En god skole og barnehage er det viktigste vi kan gjøre for å skape en god fremtid for barna våre. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen nå vil forsterke den satsningen som Venstre har arbeidet for over mange år, sier Melby.

Les også: Regjeringserklæringen: Storsatsing på gründere og småbedrifter

Regjeringen vil:

 • Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt (videreført fra Jeløy).
 • Fortsette den kraftige satsningen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag (viderført fra Jeløy)
 • Legge til rette for mer fleksibel skolestart, ved å senke terskelen for utsatt eller fremsatt skolestart.
 • Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner.
 • Forbedre det spesialpedagogiske støtteapparatet for å sikre at barn får raskere og bedre hjelp og at fagkompetansen kommer barna til gode.
 • Utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for barnehagene.
 • Over tid øke andelen barnehagelærere til 50%
 • Evaluere fraværsgrensen.
 • Lovfesting av et godt barnehagemiljø
 • Evaluere situasjonen for de yngste barna i skolen og sikre at det tas hensyn til de yngste barnas hverdag i arbeidet med nye læreplaner.
 • Gi elever som har svake resultater fra ungdomsskolen, bedre tilpasset overgang til videregående opplæring gjennom tilbud som Ung11.
 • Mer fleksible løp innen yrkesfaglig opplæring, med utvidet mulighet for å kombinere praksis og skole.
 • Innføre en ekstra skoletime med realfag

Bli med på laget.