UTTALELSE: TINN VENSTRE VIL LA DAGLIGVAREBUTIKKENE SELGE STERKØL OG VIN

Tinn Venstre

Tinn Venstre mener at salg av alkohol må reguleres og at den enkelte kommune aktivt må forebygge rusmisbruk gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og gode kultur- og fritidstilbud.

I dag selger dagligvarebutikkene øl, mens Vinmonopolet har monopol på salg av sterkøl, vin og brennevin. I Tinn betyr det at folk fra Hovin, Tessungdalen, Atrå og Austbygde må dra til Rjukan for å kjøpe seg ei flaske vin til middagen istedenfor å kunne kjøpe seg ei flaske vin på nærbutikken og støtte opp om den. Nærbutikkene er viktige for folk og drives ofte med små marginer. Da er det riktig å fjerne unødvendige reguleringer som hindrer salg av lovlige varer i slike butikker.

Vinmonopolet tilbyr et godt utvalg og har flinke og hjelpsomme folk, men vinmonopol er sentraliserende for lokal handel og vi mener at det ikke skal være en statlig oppgave å tilby et bredest mulig sortiment av alkohol og hvor innkjøpsordningene fører til at de dyreste alkoholproduktene som selges på Vinmonopolet subsidieres av kjøperne av rimelig alkohol.

Tinn Venstre vil fjerne monopolordningen for sterkøl og vin og la dagligvarebutikkene selge dette på linje med øl innenfor kommunalt regulerte åpningstider.

Uttalelse fra årsmøtet i Tinn Venstre 17. januar 2019.