Ditt nabolag: Østerås og Eiksmarka

Her er Bærum Venstres tre punkter for å utvikle Eiksmarka, Østerås og Fossum

  • Utbyggere vil bygge ut Østerås kjøpesenter. Bærum Venstre mener et nytt senter ikke må bli større enn i dag, og kommunen må legge inn et bibliotek på senteret som kan bli Østerås sitt samlingssenter.
  • Det må ikke bygges flere høye hus på Eiksmarka, slik som utbyggere vil gjøre.
  • Fossum-utbyggingen må settes på vent. En eventuell utbygging må gjøre området miljøvennlig og sosialt for sine innbyggere