Årsmøtet: Knut Bakkehaug gjenvalgt som leder

Eidsvoll Venstres årsmøte 2019 ble avholdt 31.januar. Knut Bakkehaug ble gjenvalgt som leder. Årsmøtet diskuterte aktuelle politiske saker, den kommende valgkampen, og arbeidet med valgliste til kommunevalget.

Årsmøtet valgte følgende styre i Eidsvoll Venstre for 2019:

Leder: Knut Bakkehaug (gjenvalg)

Nestleder: Per Aage Pleym Christensen (ny)

Styremedlem: Tord Hustveit (ny)

Delegater til årsmøtet i Viken Venstre:

Knut Bakkhaug, Per Aage Pleym Christensen. I tillegg vil Tord Hustveit delta, som medlem av interimstyret i Viken Venstre.

Som kjent er fylkene Akershus, Østfold og Buskerud slått sammen til Viken. Årsmøtet arrangeres i Fredrikstad, 02. og 03.februar.

Venstre har vært representert med Knut Bakkehaug i kommunestyret fra 2007-valget. Han ble gjenvalgt i 2011 og 2015. Årsmøtet slo fast at det skal stilles valgliste for Venstre i Eidsvoll også ved kommunevalget i september.

Ny valgkomite:

Årsmøtet valgte Tord Hustveit og Per Aage Pleym Christensen som ny valgkomite.

Årsmeldingen for styrets og kommunestyregruppens arbeid

Årsmeldingen ble lagt frem. I arbeidet i folkevalgte organer har Venstre lagt vekt på skole, demokrati/åpenhet/innsyn, kommuneøkonomien, miljø og tettstedsutvikling. Årsmøtet sa seg enig i at det burde være lett å kjenne igjen Venstres verdier og grunnsyn i de sakene Venstre har lagt vekt på og i forslagene som er lagt frem.

Knut Bakkehaug uttrykte forundring over enkelte partiers mangel på konsistens og sammenheng mellom rikspolitikken og lokalpolitikken.

Politisk diskusjon

Årsmøtet diskuterte arbeidet med budsjett og langtidsplan, der Venstre la frem sitt eget forslag på kommunestyremøtet i desember. I forbindelse med budsjettforslaget diskuterte årsmøtet eiendomsskatt og budsjetteringsprinsippet. Arbeidet med å utvikle Sundet som kommunens sentrum ble tatt opp, og årsmøtet gav sin tilslutning til Venstres høringsuttalelse til Sentrumsplanen.

Avslutning; Behov for sosialliberalt parti i Eidsvoll!

Knut Bakkehaug oppfordret alle som er enig i at det er behov for Venstre i lokalpolitikken til å ta kontakt. Alle gode krefter trengs for å stille liste ved valget.