Regjeringen må stanse utbyggingen av Vindkraftverkene på Fosen

Politisk uttalelse fra Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2.-3. februar 2019.


Regjeringen må stanse utbyggingen av Vindkraftverkene på Fosen

Utbyggingen av vindkraftverk på Storheia på Fosen er til stor skade for reindrifta i Sør-Fosen siidaen, og en sak hvor Nord-Trøndelag Venstre har støttet reindriftsnæringa.

Når utbyggingen av vindkraftverk på Fosen, som rammer reindriftsnæringas sårbare beiteområder i en slik grad, at utbyggingen blir vurdert som rasediskriminering av FN systemet, krever Trøndelag Venstre at regjeringen stopper arbeidene med vindkraftutbyggingen med øyeblikkelig virkning, fram til saken er endelig behandlet i FN systemet.