Styret i det nye Viken Venstre

foto: Johan Malvik

Viken Venstre offisielt stiftet

På årsmøtet til Viken Venstre 2. februar 2019 ble Akershus, Buskerud og Østfold Venstre lagt ned, og det nye Viken Venstre offisielt stiftet. Arjo van Genderen fra Vestby ble valgt som historiens første leder av fylkeslaget. Han har fått med seg Sissel Urke fra Ål og Trond Svandal fra Fredrikstad som nestledere.

Det nye styret

Leder: Arjo van Genderen
Nestleder: Sissel Urke
Nestleder: Trond Svandal
Styremedlem: Idun Gulla Dyrnes
Styremedlem: Marcus Holst-Pedersen
Styremedlem: Anne Helene Bakke
Styremedlem: Gro Buttingsrud Martnes

I tillegg vil sideorganisasjonene oppnevne hvert sitt styremedlem.

Varamedlemmer:

1. vara: Oddvar Meyer
2. vara: Margrethe Prahl Reusch
3. vara: Steinar Bleken
4. vara: Jarle Lind-Nilsen
5. vara: Christoffer Gjendem Olsen
6. vara: Kristine Nore