Årsmøteuttalelse: Ja til kulturell bæremeis for barnehagebarn

Foto: Karin Frøyd

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok i helgen fem politiske uttalelser. Denne uttalelsen var foreslått av Suzy C. Haugan, Tønsberg Venstre, og fikk enstemmig tilslutning.

Ja til kulturell bæremeis for barnehagebarn

Å oppleve kunst og kultur på et høyt nivå i forskjellige former er noe alle barn bør ha mulighet til – også små barn.

Forslagsstiller til uttalelsen, Suzy Haugan, og Carl-Erik Grimstad.

Det er tilfeldig hva barnehagebarn i dag opplever av kunst og kultur. Om små barn får oppleve profesjonell kunst og kultur, blir ofte opp til tilfeldighetene, bosted og foreldrenes lommebok og interesse.

Vestfold Venstre mener at barn og unge er vår viktigste ressurs. Kunst gir berikelse og kan sprenge grenser. Profesjonelle kunstopplevelser for barnehagebarn må sikres.

Den utvidede regjeringen vil at makten i den offentlige kulturpolitikken skal være spredt, og vil styrke det frie feltet innen kunst og kultur.

Vestfold Venstre mener at en måte å styrke den på er ved å etablere kulturell bæremeis for alle barnehagebarn, slik skolebarn har den kulturelle skolesekken og eldre har den kulturelle spaserstokken. En slik ordning kan også gi bedre forhold, og nye muligheter for profesjonelle kunstnere i hele Norge.

Større kommuner og noen fylkeskommuner har drevet kulturell bæremeis selv. Dette bør bli en nasjonal satsing.

Slik møter barna kunsten på de profesjonelle kunstarenaene med forestillinger/konserter innen dans, teater, film, musikk og visuell kunst. Og slik får kunstnere et større publikum og flere muligheter.

Vestfold Venstre vil opprette den kulturelle bæremeisen: Kulturtilbud av kvalitet også til barnehagebarn.