Vestfold Venstres årsmøte 2019 – oppsummering

Vestfold Venstres fylkesårsmøte 2019, Tone Lind Jørgensen

Sist helg gikk fylkesårsmøtene for Vestfold Venstre og Telemark Venstre av stabelen i Langesund. De to fylkene hadde først egne årsmøter, før alle delegatene samlet seg til et felles møte. For fra 1. januar 2020 blir de to fylkeslagene til ett. Lagets navn vil være Vestfold og Telemark Venstre. Det var god stemning, stor entusiasme, og til alt overmål ble en tilnærmet likelydende uttalelse fra de to fylkeslagene, vedtatt. Den omhandlet skolemat. Det borger godt for det videre samarbeidet!

Vestfold Venstres årsmøte var altså det siste i fylkeslagets historie, siden dannelsen i juni 1883. Ialt deltok 41 stemmeberettigede delegater fra de lokale lagene og fylkesstyret. Ved siden av formelle punkter på agendaen, var det engasjert debatt rundt hvilke politiske uttalelser Vestfold fylkesårsmøte ville samle seg om.

Møteledere var Magdalena Lindtvedt, Raymond Henriksen og Kåre Pettersen. Tidlig i møtet hadde Williams Gomes Correia en kort og optimistisk tale fra Vestfold Unge Venstre, og han kunne fortelle om et ungdomsparti i vekst. Det dannes stadig nye lokallag; Tønsberg Unge Venstre ble stiftet 20. januar, og 14. februar blir Sandefjord og Larvik Unge Venstre stiftet. Neste på listen er Sande og Holmestrand Unge Venstre. Vestfold Venstre har store ambisjoner om å bygge sterke lokalorganisasjoner, og fylkeslaget ønsker tilskuddet av unge politikere hjertelig velkommen.

Raymond Henriksen

Tønsberg Venstre v/leder Raymond Henriksen ble overrakt en flott vandrepokal som går til det lokallag som vervet flest medlemmer i foregående år.

Fylkesleder Magdalena Lindtvedt hadde bedt om avløsning da hun er partiets ordførerkandidat i Larvik og står foran en travel valgkamp. Ny leder for Vestfold Venstre ble Karin S. Frøyd, også fra Larvik. Politisk nestleder hadde også bedt om avlastning. Tone Lind Jørgensen, Tønsberg, ble valgt til ny politisk nestleder og Herulf Johansen, Holmestrand, ble valgt til ny sekretær etter at Karin S. Frøyd «rykket opp» til fylkesleder. Tidligere politisk nestleder Kim Hjardar ble vara til styret. I tillegg ble vararekken utvidet med en representant slik at Williams Gomes Correia kunne bli valgt inn på en siste varaplass.

Avtroppende fylkesleder Magdalena Lindtvedt og nyvalgt fylkesleder Karin S. Frøyd

Den nye fylkeslederen, Karin S. Frøyd takket for tilliten, og benyttet anledningen til å takke avtroppende leder Magdalena Lindtvedt for godt utført arbeid. Karin Frøyd sa videre at fylkespartiet nå står foran store forandringer, da det etter 136 år slås sammen med Telemark Venstre. Hun avsluttet med å understreke at Norge trenger det sosialliberale Venstre mer enn noen gang, og “lovet” styret mye arbeid fremover mot valget 2019.

Kåre Pettersen fikk overrakt blomster og takket for innsatsen i fylkestinget og for alt han bidrar med for fylkeslaget!

Carl-Erik Grimstad

Det var lagt frem 10 politiske uttalelser til behandling, og 5 ble valgt ut. Stikkord er barn, små foretak, kriminalomsorg og kollektivtilbudet i Vestfold. Uttalelsene presenteres mer detaljert fremover.

Felles møte med Telemark Venstre
Etter at årsmøtet var hevet var det felles møte med Telemark Venstre. Vestfold Venstre sto for ettermiddagens program. Møteledere var Raymond Henriksen og Karin S. Frøyd.

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad holdt et engasjert innlegg “Venstre i regjering og storting”. Dernest hadde 1. kandidat og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen ordet og redegjorde for programarbeidet og hovedpunkter i den nye fylkesprogrammet “Muligheter i det nye fylket”.
Venstre har lansert et forslag om å endre litt på strukturen for landsmøte- og representasjonsformen framover. Saken ble presentert av Carl-Erik Grimstad og Magdalena Lindtvedt. Dersom organsisasjonsendringer vedtas, vil dette medføre vedtektsendringer blant annet. Avslutningsvis fikk Carl Otto Kielland ordet og holdt et flammende innlegg kalt “Valgkamp 2019 og skolering”. Fylkeslederne Torgeir Fossli (Telemark Venstre) og Karin S. Frøyd (Vestfold Venstre) oppsummerte kort og takket for vel gjennomført møte!