—Venstre fikk gjennom videooverføring

dddd, Foto: Håvard Wannebo

Videooverføring fra formannskapsmøtene i Larvik koster lite og gir folk flest bedre oversikt over politisk virksomhet – og muligheten til å følge med fra sofakroken hjemme.

Venstre fikk gjennom at videooverføringer fra formanskapsmøtene skulle startes allerede i 2018, noe som dessverre ble trenert, og nå har Ap forsøkt å stanse gjennomføringen av vedtaket. Demokratiet seiret da Venstre og Magdalena Lindtvedt fikk støtte fra H, FRP, KRF, SV, Mdg og bedre Larvik for at vedtaket skulle gjennomføres.

—Formannskapmøtene er åpne, når Ap ikke ønsker videooverføring gjør vi det vanskeligere å slippe folk inn i møtene. Det handler om å gi folket oversikt over politikken og utøve sin demokratiske makt, sier Venstres ordførerkandidat i Larvik, Magdalena Lindtvedt.

Bryter med åpenhetstradisjonen
Kommunestyremøtene har blitt oversendt via videooverføring i lang tid, og stadig flere folk følger med.
—Åpenhet, tilgjengelighet og kontinuitet er viktig her. Dette er grunnleggende prinsipper for Venstres sosialliberale demokratisyn, og av hensyn til folk flest må disse verdiene beskyttes, sier Lindtvedt.
—En annen viktig effekt som AP tydeligvis er bekymret for er at innbyggere kan se sine folkevalgte i diskusjoner. Man får innsikt i at mange saker kan være komplekse. Innbyggerne får mulighet å lære om ansvaret kommunepolitikerne bærer på og hvilke saker de fatter vedtak i. Og fremfor alt hvordan de agerer i politiske foraer, sier hun videre.

—Svak argumentasjon
Hun syns det er svært skuffende at rådmannen velger å fjerne videooverføringene i utkast til strategidokumentet.

—Hovedargumentet AP, SP og rådmann hadde var at 50 000 er for lite midler til disse overføringer. Jeg lurer på om grunnen egentlig er noe annet, redsel for åpenhet er min konklusjon. I stedet for å foreslå å kutte i denne viktig sak kunne rådmannen også vært kreativ og startet et samarbeid med medialinjen på videregående skole, avslutter Lindtvedt.