Melby: Oslos byråd svikter kollektivtrafikken

Foto: Liv Aarberg

Innlegg av stortingsrepresentant Guri Melby. På trykk i forkortet utgave i Aftenposten:

Det viktigste samferdselsprosjektet i Oslo i nær framtid er bygging av ny t-banetunnel. Men hvor denne traseen skal gå, har det egentlig ikke vært en god, offentlig debatt om, noe Andreas Slettholm skriver godt om den 8/2.

Når byrådet har lagt opp til en så dårlig prosess som i denne saken, synes jeg det er pinlig når byrådsleder Raymond Johansen skyter ned Høyres forslag om alternativ trasé og definerer det som useriøst. Er det en god måte å sikre bredt flertall for et prosjekt som vil ha så avgjørende betydning for utviklinga av byen vår de neste tiårene?

Da jeg var nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo i perioden 2015-2018, har jeg ikke tall på hvor mange ganger jeg etterlyste at denne typen saker skulle komme til politisk behandling i bystyret, uten å få et ordentlig svar fra byråd Lan Marie Ngyen Berg. I den perioden jeg satt der, kom verken KVU Oslo-Navet eller Ruters strategiske plan til behandling, selv om begge ble lagt fram i 2015.

Dette gjør at fagetatene som har jobbet med disse sakene ikke har fått politiske føringer i den perioden, og at vi ikke har fått en ordentlig debatt i offentligheten eller i sentrale politiske fora om viktige beslutninger som hvor ny t-banetunnel bør gå, hvor vi bør satse på nye trikkelinjer, hvor en ny bussterminal skal ligge (eller om vi trenger det).

Dette er et eksempel på hvordan byrådet opptrår arrogant overfor resten av det politiske Oslo. Konsekvensen er ikke bare at andre partier eller den jevne borger ikke får innflytelse, det kan også være at svært viktige prosjekter enten blir dårligere enn de kunne vært, eller at de blir forsinka.

Ingen av delene har vi egentlig råd til.

Raymond Johansen sier ofte at t-banetunnelen skulle vært klar for lenge siden, men som byrådsleder har han dessverre ikke tatt grep for å sikre framdrift for denne viktige saken, og dermed sviktet kollektivtrafikken i Oslo.