Lokallaget Vefsn Venstre

Vefsn-logo

Vefsn Venstre er et av Norges eldste lokallag – stiftet 28. januar 1884.

Møter og aktiviteter

Vi har stort sett møter på mandager kl 17 på rådhuset. Møtene er åpne for alle medlemmer og interesserte. På møtene forbereder vi saker til kommunestyret, formannskap eller planutvalg (gruppemøter), eller drøfter andre relevante saker for lokallaget. I tillegg avholder vi styremøter cirka en gang i måneden. Årsmøtet avholdes i januar hvert år.

Møtene vises i aktivitetsoversikten på forsiden til Vefsn Venstres hjemmeside. Vi sender også ut informasjon om møtene og aktiviteter til alle medlemmer på e-post.

Verv i lokallaget

Leder

Franziska Wika
415 11 939 / [email protected]

Nestleder

Per Christian Enger
997 06 298 / [email protected]

Sekretær

Tom Remhaug Duesund

94050095 / [email protected]

Kasserer

Hugo Ronald Raste
959 37 126 / [email protected]

Styremedlem

Toril Joakimsen
413 20 143 / [email protected]

Valgkomité

Carola Karl Urvik