Varsler oljekamp

Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre – Portrettt – Foto
Fylkesleder Espen Ophaug varsler oljekamp på Venstres landsmøte., Foto: Jo Straube

Oslo Venstre mener at staten må ta lavere risiko og spare mer av olje- og gassinntektene. Fylkeslaget varsler oljedebatt på Venstres landsmøte.

I uttalelsen vil Oslo Venstre endre oljeskatten, kutte ut statens oljeinvesteringer og ta ut betydelig mer i årlig utbytte fra Equinor:

– Vi må flytte debatten. En ting er at mye av oljen må ligge hvis vi skal nå klimamålene, men det er også økonomiske grunner til å begynne å fase ut fordelene ved leting av nye oljefelt, sa fylkesleder Espen Ophaug til Klassekampen.

Sikrer at staten i fremtiden skal bære mindre av risikoen

Han legger til at forslagene handler om å sikre at staten i fremtiden skal bære mindre av risikoen og spare mer av olje- og gassinntektene. Slik kan en sikre mer av oljeinntektene for fremtiden, og at overgangen til en grønn og bærekraftig økonomi skjer raskere.

Uttalelsen styret i Oslo Venstre har fremmet til landsmøtet foreslår en rekke endringer av de økonomiske rammene ved dagens oljepolitikk:

  • La oljeselskapene betale inn særskatten på 55 % feltvis og uten motregning fra felt med regnskapsmessig underskudd
  • Stanse statens eierinvesteringer i nye felt gjennom SDØE.
  • Øke utbyttet fra Equinor betydelig