Vil gjøre folk flest til strømprodusenter

Listekandidat Håvard Wannebo i Larvik Venstre og Vestfold Venstre-leder Karin Frøyd., Foto: Elise Amanda Nyheim

Gjennom en rekke smarte grep ønsker Vestfold Venstre å gjøre folk flest til strømprodusenter. —Det vil redusere behovet for fossilt brensel i Europa og gi oss billigere strøm lokalt, sier fylkesleder i Vestfold Venstre, Karin Frøyd.

Under Venstres landsmøte kommende helg legger Vestfold Venstre frem en resolusjon som potensielt kan gjøre folk flest til produsenter av grønn strøm. Dette skal skje gjennom økt kunnskap, en forenklingsreform, mva-fritak for anskaffelse av småskala strømproduksjonsanlegg – og betydelig redusert nettleie for dem som velger å selge grønn strøm ut på nettet.

—Alt taler for

Håvard Wannebo, listekandidat Larvik Venstre.

Håvard Wannebo, listekandidat Larvik Venstre.

Forfatter bak resolusjonen «Grønn strøm for folk flest», Håvard Wannebo fra Stavern, mener at økende klimabevissthet, teknologiske fremskritt og det norske klimaet legger forholdene til rette for grønn strømproduksjon.

—Forslaget er ment å gjøre det langt enklere og mer attraktivt å skaffe eget produksjonsutstyr som for eksempel solceller, mikrovannkraftverk eller små vindturbiner. Dette er teknologi som gjør seg utmerket i Norge. Ved høy utbredelse og spredt distribusjon av småskala kraftproduksjonsanlegg vil trykket på stamnettet reduseres, noe som vil redusere vedlikeholdskostnadene, forklarer Wannebo, som er listekandidat for Larvik Venstre.

Kraftige virkemidler

Vestfold Venstre foreslår nå en rekke grep som kan vise seg å bli innbringende for grønne strømprodusenter. Det som trolig vil være det sterkeste virkemiddelet er 50% nettleiereduksjon for plusskunder, uten at det stilles krav om netto overskudd.

—Dersom du monterer ti solcellepaneler, en inverter og begynner å levere strøm er du per definisjon plusskunde, og selv om grepet i seg selv ikke gir samfunnet store besparelser, vil utbredelsen, kunnskapen og energibevisstheten øke både hos entreprenører og folk flest etter hvert som flere tar det i bruk, sier han.

Forslaget innebærer óg at husstander eller næring som produserer mer enn det husstanden forbruker i løpet av ett år, skal slippe nettleie i sin helhet – selv om de i perioder må kjøpe strøm.

—Kjøper man et nytt passivhus og fyller taket med solcellepaneler er det altså gode muligheter for at du aldri vil betale verken for strøm eller nettleie, men at du faktisk får direkte betalt for å satse på miljøet. Dette vil vi alle være tjent med, sier han.

—En forlengelse av elbilsatsningen

Karin S. Frøyd, fylkesleder i Vestfold Venstre.

Karin S. Frøyd, fylkesleder i Vestfold Venstre.

Fylkesleder i Vestfold Venstre, Karin S. Frøyd, mener at forslaget dersom det vedtas vil gi global reduksjon i CO2-utslipp og lavere strømregning for de som tar del i satsningen.

—Virkemidlene er kraftige, forslaget er veldig tidsriktig, og jeg vil trekke paralleller til elbilsatsningen. Jo mer grønn strøm som produseres, jo raskere kan man avskaffe forurensende kullkraftverk i sentral-Europa og redusere avhengigheten av fossilt brensel, samtidig som den norske staten vil tjene penger på kraftsalget. Dette er bærekraftig miljøpolitikk i god Venstre-ånd, og jeg mener det er gode muligheter for at det vedtas på landsmøtet, sier Frøyd.