Husleiesaka

Foto: Marius Skeie

Huseierne som inngikk uoppsigelige husleiekontrakter med Tinn kommune har vunnet over kommunen. Høyesterett aviste å behandle saken da kommunen anket. Kommunen inngikk uoppsigelige kontrakter, og kommunen, ved rådmannen, pekte på en ansatt som ansvarlig. Rettsbehandlingen har vist at vedkommende har gjort det vedkommende har fått beskjed om av sine overordnede angående signeringen av kontraktene.

Det er kun én som er ansvarlig i slike saker, og det er øverste leder, nemlig rådmannen.

Hvis dette er representativt for hvordan Tinn kommune behandler sine ansatte når noe går galt, så har kommunen en ukultur som det må røskes kraftig opp i. Det er ikke pengene som er viktig i denne saken, det er hvordan man behandler folk.

Marius Skeie

Tinn Venstre

Rjukan Arbeiderblad 12. mars 2019