Klimadebatten fortjener bedre

Mona Hauglid

Vi tar med stor ro og bli stemplet som hysteriske av folk som ikke tar verdens største utfordring på alvor. En ting er å betvile at vi mennesker påvirker klimaet, men enda mer alvorlig er det at Arne K. Skiftenes betviler utfordringene vi vil stå ovenfor om temperaturen stiger til over 2 grader.

Skiftenes sine konspirasjoner om at Svein Tveitdal og andres engasjement for klima er drevet av penger er merkelig og skadelig for samfunnsdebatten. Ved å stemple meningsmotstandere sine motiver forsøpler Skiftenes debatten.

Klimarealisten Skiftenes sin stempling av de som stoler på den enorme majoriteten av forskerne som tror på klimaproblemene som «ekstreme klimamiljøer» blir i beste fall tragikomisk. Vi er glade for at de fleste medier har dekket klimadebatten og ikke minst klimastreiken på en god måte. Vår tids største utfordring fortjener all oppmerksomhet den kan få.

Vi heier på alle som tar klimapolitikken på alvor og støtter oss på det som er den faglige konsensusen. Hvis man blir stempla som elitist for å bruke vitenskap som grunnlag for politiske avgjørelser, så er heldigvis de aller fleste politikere i Norge elitister. Vi trenger flere som tar klimapolitikken på alvor og ikke flere som blir hyllet av Skiftenes for manglende innsats. Venstre har tatt ansvar for klima- og miljøpolitikken i en lang årrekke, det skal vi fortsette med.

Skiftenes oppfordrer i avslutningen av sitt innlegg til å ta til vettet og at vi bør starte med å lese litt realistisk klimavitenskap. Den oppfordringen sender vi rett tilbake.

Beate Marie Johnsen, Fylkesordførerkandidat Agder Venstre

Jacob Haugmoen Handegard, 2.kandidat Agder Venstre

Pål Koren Pedersen, Ordførerkandidat Arendal Venstre

Petter N. Toldnæs, leder Agder Venstre


Innlegget var på trykk i Agderposten den 30.mars 2019